งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว
ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้าน
ชื่อ นางสุดใจ เชื้อบุญมี ตำแหน่ง เจ้าของร้าน อายุ ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ ต่ำกว่าประถมศึกษา 6 ที่ตั้งเลขที่ 136 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ถนน เลย-ด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทรศัพท์

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ชื่อสถานประกอบการ ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว ลักษณะการจดทำเบียน เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 5-10 โต๊ะ จำนวนพนักงาน 1 คน ลักษณะของสถานประกอบการ บ้านไม่ 1 ชั้น/หลัง 1 ห้อง

4

5 ประเภทของอาหารที่จำหน่าย อาหารจานด่วน ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว , จุ่ม , สุกี้ รสชาติแบบอาหารพื้นบ้าน ราคา บาท/จาน อาหารที่นิยม/ขายดีที่สุด 1.ก๋วยเตี๋ยว 2.จุ่ม ได้รับรองคุณภาพ เครื่องหมาย Clean Food Good Taste จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สิ่งอำนวยความสะดวกในร้าน น้ำดื่ม , น้ำแข็ง , ผักสด

6

7 การตกแต่งร้าน สวนหย่อมหน้าร้าน , โต๊ะไม่ประดู่

8 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด คือ ช่วงเดือน มิถุนายน - มกราคม ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเลย ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน เพราะเป็นฤดูฝน และฤดูทำนา ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ได้แก่ ชาวไทย เป็นลูกค้าในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวขาจร

9 การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ -ป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน ต้นทุน/แผ่น 400 บาท -เว็บไซต์ Facebook ร้านก๋วยเตี๋ยว-จุ่มป้าใจ อ.ด่านซ้าย จ.เลย -วิทยุชุมชน FM คลื่นความถี่วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย 104.5


ดาวน์โหลด ppt ร้านก๋วยเตี๋ยวจุ่ม สุกี้ลาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google