งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้าน จิราพร โภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้าน จิราพร โภชนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้าน จิราพร โภชนาการ

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร
ชื่อ นางเซียมเง็ก แซ่หล่อ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง ผู้ประกอบการ ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 1 ถนนแก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ชื่อสถานประกอบการ ร้านจิราพร โภชนาการ ลักษณะการจดทะเบียน เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 5-10 โต๊ะ จำนวนพนักงาน 6 คน รายได้ของสถานประกอบการเฉลี่ยต่อเดือน 15,00-20,000 บาท ลักษณะของสถานประกอบการ ตึกไม้ จำนวน 2 ชั้น/หลัง 2 ห้อง

4 ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ อาหารจานเดียว อาหารจานด่วน และอื่นๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมู , ไก่ ,หมูแดง ราคาอาหาร ประเภทกับข้าว บาท/ถุง อาหารจานเดียว บาท/ถุง อาหารจานด่วน บาท/ถุง อาหารที่ได้รับความนิยม/ขายดีที่สุด 1.ข้าวหมูแดง เพราะใช้หมูเนื้อสันนอกที่เหนียวนุ่ม น้ำราดข้าวหมูแดงเคี่ยวจนได้รสชาติกลม กล่อม 2.เย็นตาโฟ เพราะน้ำจิ้มเย็นตาโฟสูตรโบราณ 3.ข้าวหมูกรอบ เพราะหมูกรอบที่กรอบนอกนุ่มใน

5 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน พัดลม , น้ำดื่ม จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหารที่ร้าน 10 คน/ครั้ง ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเลย เดือน มิถุนายน – กันยายน หมายเหตุ :: เนื่องจากร้านจิราพร โภชนาการเป็นร้านอาหารประเภทจานด่วน และตามสั่ง การ จัดจำหน่ายและยอดขายจึงค่อนข้างคงที่ เพราะผู้มาใช้บริการคือคนในพื้นที่ ส่วนช่วงที่มีลูกค้า มาใช้บริการมากคือช่วงประเพณีบุญหลวงผีตาโขน จะมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก

6

7 ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย ได้แก่ ชาวภาคกลาง , ชาว จ.พิษณุโลก ,ชาวอ.หล่มสัก และลูกค้าในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร เนื่องจาก การแขวนป้ายไวนิลไว้หน้าร้านจะมีหน่วยงานภาครัฐมาเก็บค่าภาษีป้าย ป้ายละ 200 บาท คิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองเพราะเป็นร้านที่ขายมานาน ลูกค้ารู้จักเป็นอย่างดี

8


ดาวน์โหลด ppt ร้าน จิราพร โภชนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google