งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านครัวอิ่มอุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านครัวอิ่มอุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้านครัวอิ่มอุ่น

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร
ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นางเมทิกา กาญจนโกมล อายุ ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการร้านอาหาร มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของร้าน ที่ตั้งเลขที่ 423 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เบอร์โทรศัพท์

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ชื่อสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านครัวอิ่มอุ่น ลักษณะการจดทะเบียนสถานประกอบการ เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการร้านอาหาร 10 ปีขึ้นไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 17 โต๊ะขึ้นไป จำนวนพนักงาน 5 คน ขนาดพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ 1 ไร่สำหรับลูกค้า ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร หญ้าคา จำนวน 1 ชั้น/หลัง 1 ห้อง

4 ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง-จานด่วน และเครื่องดื่ม ราคา บาท ประเภทอาหารที่นิยม/ขายดีที่สุด อันดับ 1 ห่อหมกไข่เจียว อันดับ 2 โต่งหมู อันดับ 3 ยำผักกรูด ได้รับรองคุณภาพ เครื่องหมาย Clean Food Good Taste จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

5 การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ สวนหย่อม ผีตาโขน บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย หลังคามุงด้วยหญ้าคา

6

7 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารมากที่สุด
ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เพราะเป็นฤดูการท่องเที่ยวฤดูหนาว ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ประเภทนักท่องเที่ยว ชาวไทย มีทั้งภาคกลางและภาคเหนือ

8


ดาวน์โหลด ppt ร้านครัวอิ่มอุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google