งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

2 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 1. สไลด์ 2. บันทึกย่อ 3. การสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย 4. การพิมพ์เอกสารในงานนำเสนอ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

3 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 5. การตั้งเวลาในการนำเสนอ 6. การอัดเสียงประกอบการนำเสนอ 7. การเชื่อมโยงสไลด์ด้วยปุ่มปฏิบัติการ 8. การใช้ปากกาเน้นคำประกอบการอธิบาย วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

4 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 1. สไลด์ สไลด์ คือ ภาพนิ่งที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง 3. จะปรากฏสไลด์ที่เราเลือกตามต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

5 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 2. บันทึกย่อ บันทึกย่อ คือ ข้อความที่เราได้สรุปประเด็นสำคัญไว้สำหรับพูดอธิบายเนื้อหา ภายในสไลด์แต่ละหน้า 1. เลือกมุมมองปกติ 2. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 3. พิมพ์ข้อความลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อทำการบันทึกย่อ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

6 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 3. การสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. คลิกที่แท็บมุมมอง 2. เลือกปุ่มคำสั่ง ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย 3. เลือกปุ่มคำสั่ง ภาพนิ่งต่อหน้า เพื่อเลือกจำนวนสไลด์ที่ต้องการ 4. คลิกเลือกส่วนที่ต้องการให้แสดงในกลุ่มคำสั่งตัวยืด 5. แสดงตัวอย่างของเอกสาร 6. สามารถแทรกข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการลงไปได้ 7. จะได้เอกสารประกอบการบรรยายตามที่เราต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

7 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 4. การพิมพ์เอกสารในงานนำเสนอ 1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ 2. แสดงเอกสารก่อนการพิมพ์ 3. พิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

8 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 5. การตั้งเวลาในการนำเสนอ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเลือกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว 3. เลือกปุ่มคำสั่ง แบบแผนการเปลี่ยน 4. กำหนดรูปแบบที่ต้องการ 5. กำหนดเวลาในการแสดงสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

9 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 6. การอัดเสียงประกอบการนำเสนอ 1. คลิกที่แท็บการนำเสนอภาพนิ่ง 2. เลือกบันทึกคำบรรยาย 3. จะปรากฏหน้าจอบันทึกการบรรยาย 4. จะปรากฏไอคอนรูปลำโพง เพื่อแสดงว่าสไลด์นี้มีการกำหนดเสียงบรรยาย วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

10 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 7. การเชื่อมโยงสไลด์ด้วยปุ่มปฏิบัติการ 1. คลิกที่แท็บแทรก 2. เลือกปุ่มคำสั่งรูปร่าง 3. เลือกรูปแบบปุ่มปฏิบัติการที่ต้องการ 4. แดรกเมาส์เพื่อสร้างปุ่ม 5. คลิกแท็บคลิกมาส์ 6. เลือกเชื่อมโยงหลายมิติไปที่ : 7. เลือกตำแหน่งที่ต้องการ 8. คลิกปุ่มตกลง 9. จะได้ปุ่มปฏิบัติการที่เราต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

11 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ 8. การใช้ปากกาเน้นคำประกอบการอธิบาย 1. เปลี่ยนมุมมองเป็น มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง 2. คลิกเมาส์ขวาเลือกตัวเลือกตัวชี้ 3. เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

12 บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ
บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ สวัสดี วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google