งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

2 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ 2. การใช้งานชุดรูปแบบ 3. การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบสี 4. การปรับแต่งรูปแบบข้อความบนสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

3 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 5. การกำหนดลักษณะพิเศษบนสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ 7. การสร้างแม่แบบสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

4 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ ชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของสี ลักษณะตัวอักษร และรูปภาพ ที่ใช้ ในการตกแต่งงานนำเสนอให้สวยงามได้อย่างรวดเร็ว สีของชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของสีที่นำมาตกแต่งสไลด์ แบบอักษรชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของตัวอักษร ที่ใช้กำหนดลักษณะของตัวอักษร วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

5 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของลักษณะพิเศษใช้ตกแต่งสไลด์ ลักษณะพื้นหลัง เป็นการตกแต่งพื้นหลังที่แตกต่างออกไปจากเดิม วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

6 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 2. การใช้งานชุดรูปแบบ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ จากนั้นคลิกปุ่ม ในกลุ่มคำสั่ง ชุดรูปแบบ 3. คลิกขวาเลือกชุดรูปแบบที่ต้องการ 4. ความหมายของรูปแบบต่อไปนี้ 5. รูปแบบที่เปลี่ยนไป วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

7 3. การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบสี
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 3. การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบสี 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มคำสั่งสี 4. เลือกชุดรูปแบบสีที่ต้องการ 5. คลิกเมาส์ขวาเลือกรูปแบบการวาง 6. จะได้รูปแบบสีใหม่ตามต้องการ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

8 4. การปรับแต่งรูปแบบข้อความบนสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 4. การปรับแต่งรูปแบบข้อความบนสไลด์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเลือกแท็บออกแบบ 3. คลิกปุ่มคำสั่งแบบอักษร 4. เลือกรูปแบบอักษรที่ต้องการ 5. รูปแบบข้อความที่เปลี่ยนไป วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

9 5. การกำหนดลักษณะพิเศษบนสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 5. การกำหนดลักษณะพิเศษบนสไลด์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. คลิกที่ปุ่มลักษณะพิเศษ 4. เลือกลักษณะพิเศษที่ต้องการ 5. รูปแบบที่เปลี่ยนไป วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

10 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มลักษณะพื้นหลัง 4. เลือกสีพื้นหลังที่ต้องการ 5. สีพื้นหลังที่เปลี่ยนไป วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

11 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ การใส่พื้นหลังด้วยภาพตัดปะ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบพื้นหลัง 3. เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิว 4. เลือกภาพตัดปะ 5. เลือกภาพที่ต้องการ 6. คลิกที่ปุ่มตกลง วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

12 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ การใส่พื้นหลังด้วยภาพจากไฟล์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบพื้นหลัง 3. เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิว 4. เลือกแฟ้ม 5. เลือกตำแหน่งของภาพ 6. เลือกรูปภาพที่ต้องการ 7. คลิกปุ่มแทรก 8. คลิกปุ่มปิด วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

13 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 7. การสร้างแม่แบบสไลด์ 1. เมื่อเราได้สไลด์ที่จะใช้เป็นแม่แบบ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม 2. เลือกคำสั่งบันทึกเป็น 3. เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บ 4. ตั้งชื่อไฟล์ 5. เลือก PowerPoint Template เพื่อเก็บเป็นไฟล์แม่แบบ 6. คลิกปุ่มบันทึก วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา

14 สวัสดี บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์
บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ สวัสดี วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google