งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การถอดประกอบลูกปืนกากบาทเพลากลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การถอดประกอบลูกปืนกากบาทเพลากลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การถอดประกอบลูกปืนกากบาทเพลากลาง

2 กลุ่ม ซวยไป

3 รายชื่อผู้จัดทำ นาย อภิสิทธิ์ ศรีทอง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 7
นาย พีรพล นาคแจ้ง ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 9 นาย รัฐพล นุชอยู่ ยานยนต์ 2/1 เลขที่ 20

4 คำนำ รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนในเรื่อง การถอดประกอบลูกปืนเพลากลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมจากการที่ทำงานถอดประกอบมา

5 การตรวจซ่อมเพลากลางรถยนต์
การเตรียมถอดเพลากลาง

6 การเตรียมถอดประกอบเพลงกลาง
1.1ยกรถให้ลอยสูงและรองรับด้วยขาตั้ง(ขึ้นหน้ารถก่อน) 1.2ทำเครื่องหมายที่หน้าแปลนทั้งคู่จะได้ประกอบเข้าที่เดิม

7 การเตรียมถอดประกอบเพลงกลาง
1.3คลายน๊อตที่ท้ายเกียร์กับเฟืองท้าย 1.4การกันน้ำมันเกียร์ไหลโดยการถ่ายน้ำมันเกียร์ออก หรือใช้ตัวอุดกันน้ำมันเกียร์ไหลหลังถอดเพลากลางออกจากกระปุกเกียร์

8 ถอดเพลากลางออกมา ลักษณะแหวนล๊อคใน
- เปลือกลูกปืนเพลงกลางต้องสวมอัดพอดีในรูฐานของมันโดยไม่ถูกบีบอัดจนบิดเบี้ยว

9 การถอดแหวนล๊อคใน 2.1 ตรวจสภาพการเคลื่อนไหวตัวของลูกปืนข้อต่ออ่อน
2.2 ถอดแหวนล๊อคด้วยไขควงปากแบน ข้อควรจำ :: แหวนล๊อคห้ามนำมาใช้งานอีก

10 การถอดกากบาท ยกเพลาขึ้นด้วยมือด้วยมือเปล่า แล้วใช้ค้อนตอกก้ามข้อต่อใกล้เปลือกลูกปืนเข้มให้เปลือกลูกปืนยื่นออกมาจากรูก้ามข้อต่อ โยนกากบาทให้หลุดออก ใช้ค้อนตอกเปลือกลุกปืนให้หลุดจากรูก้ามข้อต่อ

11 การถอดชุดลูกปืนรองรับเพลากลาง
ใส่น๊อตล๊อกห้ามข้อต่อกากบาทตัวเก่าเข้าที่เดิมสำหรับถอดรองตอกชุดลูกปืนรองรับเพลากลางออก ป้องกันเกลียวหัวเพลาชำรุด รองรับเพลากลางด้วยโต๊ะปากกาแล้วตอกชุดลูกปืนรองรับเพลากลางออก

12 การประกอบกากบาท ทาจาระบีที่เปลือกลุกปืน และกากบาท ( ทาลูกปืนด้วย )
ใส่กากบาทและเปลือกลูกปืนทั้ง 2 ด้านให้ตรงเครื่องหมายการประกอบ ตอกเปลือกลูกปืนเข้าที่ด้วยค้อน

13 การทาจาระบีที่กากบาท
นำจาระบีมาทาที่ลูกปืนเข็มทั้ง4ด้าน

14 การประกอบก้ามข้อต่อ สวมก้ามข้อต่อเข้ากับกากบาท
ใส่เปลือกลูกปืนทั้ง 2 ด้าน ตอกเปลือกลูกปืนเข้าที่ด้วยค้อน

15 การล็อกลูกปืนกากบาท การซ่อมใช้งานให้ใช้แต่แหวนล็อกใหม่
เลือกขนาดความหนาแหวนล็อกให้ได้ค่าแรงเริ่มหมุนของข้อต่อตามกำหนด แหวนล็อกทั้ง 4 ตัวต้องหนาเท่ากัน ตรวจแหวนล็อกเข้าร่องล็อกพอดี

16 การใส่เพลากลาง ใช้น๊อตและประแจเบอร์ 12/13 (ตัวผู้กับตัวเมีย)
1นำหน้าแปนเพลากลางมาใส่กับหน้าแปนเกียร์แล้วใส่น๊อตตัวผู้ตัวเมีย 2นำหน้าแปนเพลากลางมาใส่กับหน้าแปนเฟืองท้าย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การถอดประกอบลูกปืนกากบาทเพลากลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google