งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์
หน่วยที่ 11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์

2

3 ปี ค.ศ.1876 (พ.ศ.2419 ) Alexander Graham Bell
ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ ปี ค.ศ (พ.ศ.2419 ) Alexander Graham Bell

4 หลักการทำงานของเครื่องรับ-ส่งโทรศัพท์

5 หลักการทำงานของเครื่องส่งโทรศัพท์

6 หลักการทำงานของเครื่องรับโทรศัพท์

7 ตัวเครื่องโทรศัพท์

8 2. ตัวเครื่องแบบกดปุ่มหรือ แบบสัมผัส
ตัวเครื่องโทรศัพท์ 1. ตัวเครื่องแบบหมุน 2. ตัวเครื่องแบบกดปุ่มหรือ แบบสัมผัส

9 ตัวเครื่องแบบหมุน

10 ตัวเครื่องแบบกดปุ่ม

11 DTMF : Dual Tone Multi-Frequency

12 การเชื่อมโยงสายโทรศัพท์ทุกเครื่อง

13 การเชื่อมโยงโทรศัพท์ 5 เครื่องต้องใช้สาย 10 คู่สาย

14 การเชื่อมโยงโทรศัพท์ 8 เครื่อง ต้องใช้สาย 28 คู่สาย

15 เพื่อเป็นการประหยัดสายชุมสายจึงเกิดขึ้น

16 1. ชุมสายโทรศัพท์แบบไฟกลางใช้พนักงานต่อ
การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 1. ชุมสายโทรศัพท์แบบไฟกลางใช้พนักงานต่อ

17 2. ชุมสายระบบ STEP BY STEP
การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 2. ชุมสายระบบ STEP BY STEP

18 ชุมสายโทรศัพท์ CROSS BAR
การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 3. ชุมสายโทรศัพท์ CROSS BAR ชุมสายโทรศัพท์ CROSS BAR

19 4. ชุมสายโทรศัพท์ดิจิตอลเอสพีซี
การพัฒนาด้านชุมสายโทรศัพท์ 4. ชุมสายโทรศัพท์ดิจิตอลเอสพีซี

20 โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

21 ข่ายสายโทรศัพท์ 1. ข่ายสายโทรศัพท์ตอนใน 2. ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก

22 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนใน
ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่อง ชุมสายโทรศัพท์ทั้งหมด

23 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก

24 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก
หมายเลข 1 คือ POT Head หมายเลข 2 คือ จุดต่อสายใน Main Distribution Frame (MDF) หมายเลข 3 คือ Main Distribution Frame (MDF) หมายเลข 4 คือ สายเคเบิล (Distribution Cable) หมายเลข 5 คือ บ่อพัก หรือ แมนโฮล (Mane hole) หมายเลข 6 คือ ท่อร้อยสาย (Conduit) หมายเลข 7 คือ จุดต่อสาย (Jointing Cable)

25 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก
หมายเลข 8 คือ ตู้ผ่านหรือตู้คอดิน (Cross Connection Box) หมายเลข 9 คือ เทอร์มินอลบ็อกช์ (Terminal Box) หมายเลข 10 คือ สายกระจาย (Drop Wire) หมายเลข 11 คือ กล่องกันฟ้า (Protection) หมายเลข 12 คือ สายเดินภายใน หมายเลข 13 คือ เครื่องโทรศัพท์ (Telephone Set)

26 ตัวอย่าง อุปกรณ์ในข่ายสาย

27 บ่อพัก

28 MDF

29 ตู้พักปลายทาง

30 สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
1. การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference) หรือ EMI 2. การรบกวนความถี่วิทยุ (Radio Frequency Interference) หรือ RFI 3. Crosstalk

31 3. Crosstalk


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google