งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข งานส่งกำลังรถยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 33/ /1 หน่วยที่ 4 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

2 การตรวจซ่อมชุดควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข 33/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดและตรวจสภาพชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์ได้ 3. ปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์ได้ 4. ปฏิบัติการถอดและซ่อมกระบอกคลัตช์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและตระหนักถึง ความปลอดภัย

3 การตรวจซ่อมชุดควบคุมคลัตช์ด้วยน้ำมัน
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ กระปุกน้ำมันคลัตช์ แม่ปั๊มคลัตช์ สปริงดึงกลับ ชุดกดคลัตช์ ลูกปืนคลัตช์ จานคลัตช์ แป้นเหยียบ ท่อน้ำมัน กระบอกคลัตช์

4 กิจกรรมที่ 4 1. จงเขียนวิธีแก้ไขข้อขัดข้องคลัตช์ในตาราง ข้อขัดข้อง
หนังสือหน้า หมายเลข 35/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ 1. จงเขียนวิธีแก้ไขข้อขัดข้องคลัตช์ในตาราง ข้อขัดข้อง 1 เข้าเกียร์ยากหรือ เข้าเกียร์ไม่ได้ 2 คลัตช์ลื่น สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์มากเกินไป ………………………………...……. มีลมในระบบคลัตช์ ……………………………...……….. กระบอกคลัตช์บกพร่อง ……………………………...……….. แม่ปั๊มคลัตช์บกพร่อง ……………………………...……….. จานคลัตช์ไม่ได้ศูนย์ บิดเบี้ยวมากเกินไป ……………………………...……….. หรือผ้าคลัตช์แตก ……………………………...……….. ร่องจำปาเพลาคลัตช์ หรือดุมจานคลัตช์ ……………………………...……….. สกปรกหรือสึกหรอ ……………………………...……….. แผ่นกดคลัตช์บกพร่อง ……………………………...……….. ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ไม่เพียงพอ ……………………………...……….. ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ำมันหรือสึกหรอ ……………………………...……….. แผ่นกดคลัตช์บกพร่อง …………………………….... ก้ามปูกดคลัตช์ติดขัด ……………………………....

5 กิจกรรมที่ 4 ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข
หนังสือหน้า หมายเลข 35/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ ข้อขัดข้อง 3 คลัตช์สั่นหรือกระพือ 4 แป้นเหยียบคลัตช์ หยุ่นตัว 5 คลัตช์มีเสียงดัง สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ำมันหรือสึกหรอ ………………….….….………….. แผ่นกดคลัตช์บกพร่อง ……………………...…………….. หวีคลัตช์คดงอ …………………………...……….. ยางแท่นเครื่องหลวม ………………………………...….. มีลมในระบบคลัตช์ …………………………………….. กระบอกคลัตช์ไม่ดี ……………………...…………….. แม่ปั๊มคลัตช์บกพร่อง …………………………...……….. ชิ้นส่วนภายในห้องคลัตช์หลุดหลวม ………………………………...….. ลูกปืนกดคลัตช์สึกหรอหรือสกปรก ………………………………….…. 2. การบำรุงรักษาคลัตช์ประจำ 2 ข้อ คืออะไร 2.1 ………………………………….……………..…….… ………………………………..……………..………….….

6 การถอดและตรวจสภาพชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ลำดับการถอดชิ้นส่วน แม่ปั๊มคลัตช์จากรถยนต์ 2 1 3 2. การถอด ท่อน้ำมันคลัตช์ เศษผ้า ประแจแหวนปากเปิด

7 การถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์จากรถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ลำดับการ ถอดแยก ชิ้นส่วน 6 3 5 8 9 2. การถอดแหวนล็อก ลูกสูบ ข้อควรระวัง ระวังผิวลูกสูบและ ผิวรูลูกสูบเป็นแผล

8 การถอดแยกชิ้นส่วนแม่ปั๊มคลัตช์จากรถยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 3. การถอดลูกสูบแม่ปั๊มคลัตช์ การตรวจท่อ น้ำมันคลัตช์ 5. การตรวจชุดแม่ปั๊มคลัตช์ การตรวจระยะเบียด รูกระบอกแม่ปั๊ม

9 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน
จบหน่วยที่ 4 การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม ชุดควบคุมคลัตช์ ด้วยน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google