งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 199/ /1 หน่วยที่ 15 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ

2 การตรวจซ่อมสวิงอาร์มและโซ่ขับ
หนังสือหน้า หมายเลข 199/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบสวิงอาร์มได้ 2. ตรวจระยะฟรีสวิงอาร์มได้ 3. ตรวจสภาพโช้คอัพและสวิงอาร์มได้ 4. ปฏิบัติการถอดโซ่ขับและสเตอร์ได้ 5. ปฏิบัติการตรวจประกอบโซ่ขับและสเตอร์ได้

3 ส่วนประกอบสวิงอาร์ม หนังสือหน้า หมายเลข 200 15/3 ฝาครอบพักเท้า
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ ฝาครอบพักเท้า เหล็กยึดจานเบรก โช้คอัพ หลัง บังโซ่ สวิงอาร์ม 160 กก.-ซม. ยางกันโซ่ 480 กก.-ซม. 320 กก.-ซม. โช้คอัพหลัง ฝาครอบพักเท้า แกนสวิงอาร์ม 510 กก.-ซม.

4 การตรวจระยะฟรีและระยะคลอนสวิงอาร์ม
หนังสือหน้า หมายเลข /4 สงวนลิขสิทธิ์

5 การตรวจสภาพโช้คอัพและสวิงอาร์ม
หนังสือหน้า หมายเลข /5 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การตรวจสภาพโช้คอัพหลัง 2. การตรวจสวิงอาร์มและแกนสวิงอาร์ม แกนสวิงอาร์ม แท่นระดับ 3. การประกอบโช้คอัพหลังและ สวิงอาร์ม ยาง บู๊ชเหล็ก หูโช้คอัพ

6 ส่วนประกอบโซ่ขับและสเตอร์
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์ แกนล้อหลัง นอตสกรูปรับความตึงโซ่ ตลับลูกปืน แกนยัน ยางหลัง สเตอร์หลัง ยางกันกระชาก ดุมสเตอร์ โซ่ นอตสกรูชุดปรับความตึงโซ่ แหวนและนอตแกนล้อหลัง

7 ส่วนประกอบโซ่ขับและสเตอร์
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์

8 การตรวจสภาพโซ่ขับ 1. ตรวจสภาพโซ่ขับและสเตอร์ 2. ทำความสะอาดโซ่ขับ
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ตรวจสภาพโซ่ขับและสเตอร์ ทำความสะอาดโซ่ขับ 3. การล้างแหวนยาง ตรวจสภาพโซ่ขับ 1

9 การตรวจสภาพโซ่ 1. การหล่อลื่นโซ่ขับ 2. การตรวจสภาพ การขัดข้องโซ่ขับ
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การหล่อลื่นโซ่ขับ 20-40 มม. 2. การตรวจสภาพ การขัดข้องโซ่ขับ 3. การตรวจสภาพสเตอร์หน้า-หลัง ขั้นตอนการเปลี่ยนสเตอร์หลัง

10 การประกอบสเตอร์หลังและโซ่ขับ
หนังสือหน้า หมายเลข /10 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ประกอบชิ้นส่วนสเตอร์หลัง 2. ประกอบโซ่ขับ ประกอบตัวล็อกข้อต่อโซ่ขับ

11 กิจกรรมที่ 15 1. จงเติมคำแนะนำวิธีการตรวจสวิงอาร์ม
หนังสือหน้า หมายเลข 208/ /11 สงวนลิขสิทธิ์ 1. จงเติมคำแนะนำวิธีการตรวจสวิงอาร์ม 1.1 ตรวจการแกว่งโดยดึงถอยหลังพร้อมโยก ………………. เบา ๆ เพื่อตรวจ …………………. 1.2 ตรวจการเคลื่อนตัวขึ้นลงคล่องตัว ถ้าไม่ คล่องตัวให้ ………………………………...…………. 2. จงเขียนคำอธิบายการตรวจฟันสเตอร์ตาม หมายเลข 1 ฟันสเตอร์ ………………………………...………… 2 ยอดฟัน ………………………………...……...……. 3 ลูกกลิ้ง ………………………………...…….………. 4 สเตอร์ …………………………………….………….

12 กิจกรรมที่ 15 3. ฟันสเตอร์ที่ใช้งานหนักและขาดการหล่อลื่น
หนังสือหน้า หมายเลข 208/ /12 สงวนลิขสิทธิ์ 3. ฟันสเตอร์ที่ใช้งานหนักและขาดการหล่อลื่น เกิดการสึกหรอมาก จงอธิบายตามหมายเลข 1 โซ่ลื่น …………………………………….…….……. 2 ฟัน …………………………………….……………... 4. จงอธิบายลักษณะการตรวจสภาพสเตอร์กับ โซ่ ตามรูปซ้ายมือ ดึงโซ่มาทางด้านหลัง สเตอร์ ถ้าความหย่อน มากกว่า 1 ใน ของฟันให้ …………………………… …………………………………….……………..…………...

13 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ
จบหน่วยที่ 10 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ขับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google