งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษ 2/2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษ 2/2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษ 2/2548
ช่างกลโรงงาน บริหาร(การบัญชี) ช่างก่อสร้าง บริหาร(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ช่างเทคนิคพื้นฐาน หมวดสามัญ(ภาษาอังกฤษ) ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมวดสามัญ(ไทย) ช่างไฟฟ้ากำลัง หมวดสามัญ(วิทย์) ช่างยนต์ หมวดสามัญ(คณิต) ช่างสถาปัตย์ หมวดสามัญ(สังคม) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หมวดสามัญ(พลานามัย) บริหาร(การจัดการ) อาจารย์พิเศษ รวมแผนก

2 ช่างกลโรงงาน

3 ช่างก่อสร้าง

4 ช่างเทคนิคพื้นฐาน

5 ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6 ช่างไฟฟ้ากำลัง

7 ช่างยนต์

8 ช่างสถาปัตย์

9 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

10 บริหาร(การจัดการ)

11 บริหาร(การบัญชี)

12 บริหาร(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

13 หมวดสามัญ(อังกฤษ)

14 หมวดสามัญ(ไทย )

15 หมวดสามัญ(วิทย์)

16 หมวดสามัญ(คณิต)

17 หมวดสามัญ(สังคม)

18 หมวดสามัญ(พลานามัย)

19 อาจารย์พิเศษ

20 รวมแผนก


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษ 2/2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google