งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HOW TO SEARCH FILE. การค้นหาไฟล์ใน windows 7 - บางครั้งในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของ เรา อาจมีการลืมไฟล์ที่เราต้องการว่าไปเก็บไว้ที่ ใหน หรืออาจจำได้แค่ไดรว์ที่เก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HOW TO SEARCH FILE. การค้นหาไฟล์ใน windows 7 - บางครั้งในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของ เรา อาจมีการลืมไฟล์ที่เราต้องการว่าไปเก็บไว้ที่ ใหน หรืออาจจำได้แค่ไดรว์ที่เก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HOW TO SEARCH FILE

2 การค้นหาไฟล์ใน windows 7 - บางครั้งในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของ เรา อาจมีการลืมไฟล์ที่เราต้องการว่าไปเก็บไว้ที่ ใหน หรืออาจจำได้แค่ไดรว์ที่เก็บ ซึ่งถ้าเป็นไฟล์ที่ สำคัญ และลืมที่เก็บก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ได้ windows จึงมีฟังก์ชันตัวหนึ่งเข้ามาช่วย ฟังก์ชั่น นั้นเรียกว่า “search”

3 การใช้งานนั้นไม่ยาก จะมีฟังก์ชันนี้อยู่มุมบนขวาของทุกๆ โฟร์เดอร์

4 ตัวอย่างการใช้งาน ชื่อไฟล์ที่ต้องการ : EXCEL.EXE ที่อยู่จริง : C:\ProgramFiles\MicrosoftOffice\Office14\EXCEL.EXE - เป็นตัวเรียกใช้งาน Microsoft Excel

5 1. ขั้นแรกไปที่ My Computer

6 2. ถ้าจำไม่ได้ว่าไว้ที่ไดรว์ใหน ให้ใส่ชื่อไฟล์ที่ช่อง Search - อาจเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ หรือสกุลไฟล์ก็ได้ -

7 3. จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ ซึ่งไม่ใช่ไฟล์ที่เรา ต้องการแน่นอน

8 4. ถ้าจำได้ว่าเก็บไว้ในไดร์วไหน ก็ให้เข้า ไดร์วนั้นไป จากนั้นใส่คำค้นหาเดิม คือ “EXCEL”

9 5. จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ ถ้าหากหาไฟล์เจอแล้ว ก็คลิกไฟล์นั้นได้เลย

10 6. จะสามารถเข้าใช้งาน Microsoft Excel ได้ ตามปกติ

11 TIP : หากรู้ชื่อและชนิดของไฟล์ จะสามารถ ค้นหาได้ง่ายขึ้น

12 จะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือถูกต้อง ทำให้ เข้าถึงไฟล์ได้เร็วขึ้น

13 - นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาไฟล์รูป เสียง และอื่นๆอีกได้ -

14 ประโยชน์ของฟังก์ชัน Search - ใช้ค้นหาไฟล์ที่ต้องการ - ใช้ตรวจสอบไฟล์ชนิดต่างๆ ว่ามีอยู่เท่าไร ไฟล์ ใหนหายไปบ้าง

15 Credits Product : นายธีรเดช คาบเพ็ชร เลขที่ 7 Present : นายธิติ ครุฑอุดทา เลขที่ 5 1 st Pre-Engineering CISAT Class 1B 2013

16 Question ?

17 THANKS


ดาวน์โหลด ppt HOW TO SEARCH FILE. การค้นหาไฟล์ใน windows 7 - บางครั้งในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของ เรา อาจมีการลืมไฟล์ที่เราต้องการว่าไปเก็บไว้ที่ ใหน หรืออาจจำได้แค่ไดรว์ที่เก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google