งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By : Miss. Khwanruethai Piriyapattanapun EIC. 4\1 No. 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By : Miss. Khwanruethai Piriyapattanapun EIC. 4\1 No. 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By : Miss. Khwanruethai Piriyapattanapun EIC. 4\1 No. 7
Welcome to My Recommended Media By : Miss. Khwanruethai Piriyapattanapun EIC. 4\1 No. 7

2 The Overview of My Oral Presentation
The recommended media profile Organization chart The overview features of How to access it? What I have learnt from my favorite music. Why I have to recommend it for improving your English? References

3 The Recommended media profile
Brief History of The Bangkok Post was founded by Alexander MacDonald, a former OSS officer and his Thai associate Prasit Lulitanond. Thailand at the time was the only Southeast Asian country to have a Soviet Embassy. The American embassy felt it needed an independent but generally pro-American newspaper to counter Soviet views.

4 Alexander MacDonald

5 Organization chart Corporate Data Head Office & Facilities
The Post Publishing Public Company Limited  Share Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd. Independent Auditors Ernst & Young Office Limited Corporate Data Post Publishing is a leading publisher of  an English daily - the Bangkok Post newspaper and  a number of other publications. 

6 The overview features of www.bangkokpost.com

7 1. Type  www.bangkokpost.com
How to Access it? 1. Type 

8 2. Select  your favorite column.

9 3. Select  “Learning” column.

10 4. Select  “songs” column.

11 5. Select  your favorite music.

12 Concept Map of What I have learnt from recommended issue No.1
Translation Dimension English and Thai Vocabulary Dimension Diamonds Music Script Dimension English and Thai Cultural Dimension

13 I: Script Dimension English Version
We’re beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shining bright like a diamond We’re beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond So shine bright, tonight you and I We’re beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We’re beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I We’re like diamonds in the sky You’re a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I’m alive We’re like diamonds in the sky I knew that we’d become one right away Oh, right away At first sight I left the energy of sun rays I saw the life inside your eyes So shine bright, tonight you and I We’re beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We’re beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shining bright like a diamond We’re beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shining bright like a diamond We’re beautiful like diamonds in the sky Palms rise to the universe As we moonshine and molly Feel the warmth, we’ll never die We’re like diamonds in the sky You’re a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I’m alive We’re like diamonds in the sky At first sight I felt the energy of sun rays I saw the life inside your eyes So shine bright, tonight you and I We’re beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We’re beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shining bright like a diamond

14 Thai Version เปล่งประกายเหลือเกิน เธอและฉัน เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา ตาจ้องตา เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา เปล่งประกายดุจเพชรพลอย ชูมือขึ้นสู่จักรวาล ขณะที่เราดื่ม Moonshine และเสพ Molly รู้สึกถึงความอบอุ่น เราจะไม่มีวันตายจากกัน เราสองคืออัญมณีกลางท้องนภา เธอคือดาวตก ฉันเห็น... ภาพแห่งความสุข เมื่อเธอกอดฉัน ฉันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เรานั้นเหมือนอัญมณีกลางท้องนภา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเธอ ฉันก็รู้สึกได้ถึงรังสีจากดวงตะวัน ฉันมองเห็นชีวิตในดวงตาของเธอ เปล่งประกายเหลือเกิน เธอและฉัน เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา ตาจ้องตา เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา เปล่งประกายดั่งเพชรพลอย เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา ส่องประกายแวววาวดั่งเพชรพลอย ตามหาประกายแสงในห้วงทะเลอันงดงาม ฉันเลือกที่จะมีความสุข เธอกับฉัน เธอและฉัน เรานั้นเหมือนอัญมณีกลางท้องนภา เธอคือดาวตก ฉันเห็น... ภาพแห่งความสุข เมื่อเธอกอดฉัน ฉันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เรานั้นเหมือนอัญมณีกลางท้องนภา ฉันรู้ว่าเราทั้งสองจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทันที ทันทีทันใด ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเธอ ฉันก็รู้สึกได้ถึงรังสีจากดวงตะวัน ฉันมองเห็นชีวิตในดวงตาของเธอ เปล่งประกายเหลือเกิน เธอและฉัน เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา ตาจ้องตา เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา เปล่งประกายดั่งเพชรพลอย เราทั้งสองนั้นงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภา

15 II: Translation Dimension
Summary in English version At first sight I felt the energy of sun rays. You’re a shooting star in my life. I saw the special things inside your eyes. I see a vision of ecstasy of ours. I feel warmth when you hug me. We’re beautiful like diamonds in the sky and we're shine bright. I love you so much and we will never die. Summary in Thai version ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเธอ ฉันก็รู้สึกได้ถึงรังสีจากดวงตะวัน คุณเปรียบเสมือนดาวตกในชีวิตของฉัน ฉันได้มองเห็นสิ่งพิเศษในดวงตาของคุณ ฉันเห็นภาพแห่งความสุขของเรา ฉันรู้สึกอบอุ่นเมื่อคุณกอดฉัน เราทั้งสองงดงามดั่งอัญมณีกลางท้องนภาและเราต่างเปล่งประกายแสง ฉันรักเธอมากและเราจะไม่มีวันตายจากกัน

16 III: Vocabulary Dimension:
1.) Bright = becomes lighter. Example We like his bright personality very much. In Thai mean as สว่างขึ้น 2.) Ecstasy = to become extremely happy. Example He is in ecstasies over his good fortune. In Thai mean as ความปลาบปลื้มอย่างคลั่งไคล้

17 3. ) Rays = A line of light or heat proceeding from a radiant or reflecting point. Example He saw strange rays. In Thai mean as ลำแสง 4.) Universe = everything that exists, especially all physical matter, including all the stars, planets, galaxies, etc. in space. Example Do you think that God made the universe? In Thai mean as จักรวาล

18 5.) Warmth = a kind and friendly quality in
someone or something. Example We were pleased with the warmth of their welcome. In Thai mean as ความอบอุ่น

19 IV: Cultural Dimension
What I have learnt in means of culture I have learnt about the idea of songwriter and felling of singer from this song. I’m so impressed this song because the songwriter use the beautiful language.

20 Why I have to recommended it for improving your English?
 This recommended make me learnt about cultural of language.  I improving my English skills; listening skill, speaking skill, and reading skill.  I know the meaning of vocabularies in Thai

21 References

22 Question and Answer Do you have any questions?

23 Thank you !


ดาวน์โหลด ppt By : Miss. Khwanruethai Piriyapattanapun EIC. 4\1 No. 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google