งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ
นายเมธี พงศ์กิจวิทูร 10 มิถุนายน 2547

2 การหาความน่าจะเป็น ผู้มีความชำนาญในเรื่องนั้น Classic
Relative Frequency ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น 10 มิถุนายน 2547

3 P(A) = #A / #S P(A) = 3 / 6 = 0.5 Classic เช่น
โยนลูกเต๋า 6 หน้า 1 ลูก 1 ครั้ง สนใจโอกาสที่จะหงายแต้มคู่ A เป็นเหตุการณที่ลูกเต๋าหงายแต้มคู่ S เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มใดๆ P(A) = 3 / 6 = 0.5 10 มิถุนายน 2547

4 Relative Frequency Value x Frequency Relative Frequency 9 0.300 1 10 0.333 2 5 0.167 3 3 0.100 4 2 0.067 5 0.000 6 1 0.033 Total 30 1.000 10 มิถุนายน 2547

5 ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น
ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นมาตรฐาน Discrete Uniform Bernoulli Binomail … etc. ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นที่คิดขึ้นเอง 10 มิถุนายน 2547

6 nCr หรือ nCr หรือ = n! / r! (n-r)!
เทคนิคการนับ การจัดหมู่ (Permutation) nPr หรือ nPr = n! / (n-r)! การจัดกลุ่ม (Combination) nCr หรือ nCr หรือ = n! / r! (n-r)! 10 มิถุนายน 2547


ดาวน์โหลด ppt การหาความน่าจะเป็น และเทคนิคการนับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google