งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจากใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนดภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสมสวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจากใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนดภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสมสวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจากใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนดภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสมสวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีเกณฑ์ดังนี้ 1. พื้นหลังกับสีข้อความ ( 2 คะแนน) 2. การเปลี่ยนสไลด์ ( 2 คะแนน) 3. การกำหนดภาพและข้อความเคลื่อนไหว ( 4 คะแนน) 4. ความเหมาะสมสวยงาม ( 2 คะแนน)

2 5

3 4

4 3

5 2

6 1

7 ประวัติของฉัน

8 เด็กชายอนุวัฒ์ ชัยรัตน์

9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เลขที่ 01
กำลังศึกษาชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เลขที่ 01

10 โรงเรียนจักราชวิทยา

11 วิชาที่ชอบ คือ คณิตศาสตร์

12 อาหารที่ชอบ คือ ถั่วต้ม

13 อนาคตอยากเป็น หมอ

14 ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ ถ้าใจมุ่งมั่นจะทำ
คติประจำตัว ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ ถ้าใจมุ่งมั่นจะทำ

15 บุคคลที่เป็นแบบอย่าง
พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เพราะ เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ กล้าหาญ เด็ดขาด


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจากใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนดภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสมสวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google