งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค
มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว

2 ตัวอย่าง แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด
แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด แม่ กก ได้แก่ กก อก ปก ดก ตก แม่ กน ได้แก่ บน จน ดน ตน วน แม่ กง ได้แก่ กง จง ดง ผง คง แม่ กบ ได้แก่ กบ จบ พบ สบ นบ

3 ตัวอย่าง แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม แม่ เกย ได้แก่
แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม แม่ เกย ได้แก่ เกย เอย เตย เสย เขย แม่ เกอว ได้แก่ เลว เจว เหว เอว

4 คำว่า กน อยู่ในตัวสะกดในมาตราแม่ กม
คำว่า กน อยู่ในตัวสะกดในมาตราแม่ กม ไม่ใช่ ใช่

5 คำว่า เอว อยู่ในมาตราตัวสะกดใด
30 คำว่า เอว อยู่ในมาตราตัวสะกดใด แม่ ก-กา แม่ กน แม่ เกอว แม่ กง

6 Is this Rabbit? ถูก ผิด

7 วาดรูปแผนที่ประเทศไทย
15 วาดรูปแผนที่ประเทศไทย

8 มี 9 จุด ที่แตกต่างกัน ช่วยครูวงกลมหน่อย
มี 9 จุด ที่แตกต่างกัน ช่วยครูวงกลมหน่อย

9 30 What is it? Football Tennis Table tennis Volley ball

10 30 การคูณตัวเลข 1 หลัก <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 6 x 6 = ?

11 บอกครูสิคะว่า เป็นเงินกี่บาท
บอกครูสิคะว่า เป็นเงินกี่บาท <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

12 คำนวณกันหน่อยนะ . . เด็ก ๆ
คำนวณกันหน่อยนะ . . เด็ก ๆ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 2,000 บาท 300 บาท 80 บาท 0.75 บาท

13 จงเติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ
Alphabet Buttons Appear Here

14 Put me together!!!!

15

16 เชิญระบายสี ครับ

17 ให้นักเรียนวาดรูปจากคำศัพท์ต่อไปนี้ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน
ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ นก ทะเล เรือใบ

18 ให้นักเรียนทำการต่อจับคู่คำศัพท์ไทย-อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Monitor เครื่องพิมพ์ เมาส์ Printer Speaker ลำโพง จอภาพ Mouse

19 จงลากคำศัพท์ไปวางในช่องว่างให้ถูกต้อง
doctor golfer teacher clock

20 ทวีปไหนอยู่ที่ใด อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป ออสเตรเลีย
99 ทวีปไหนอยู่ที่ใด Map from worldatlas.com อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 20

21 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก-กา 2. แม่ กก 3. แม่ กค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google