งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์
Materials (R/M & Package) Shortage Communication Flow การขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ Materials Shortage ทางร้านแจ้งมาที่ SCM ฝ่ายจัดซื้อ FI ทดสอบและแจ้งให้ร้านทราบ หากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้า/เมนูและวิธีการทำงาน SQA ทดสอบและแจ้งให้ร้านทราบ หากมีการเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ / มีผลกระทบต่อ ความปลอดภัยของอาหาร ผู้ผลิตยังสามารถผลิตและจัดส่งได้ SCM ดำเนินการสั่งและจัดส่งให้กับร้าน SCM หาวัตถุดิบทดแทน SCM แจ้ง FI/SQA ทำการทดสอบ SCM ฝ่ายจัดซื้อ ตรวจสอบกับผู้ผลิต ถึงปริมาณสินค้าคงคลังหรือปริมาณการผลิต

2 การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์
Materials (R/M & Package) Shortage Communication Flow การขาดแคลนวัตถุดิบที่มีขายทั่วไปและผักสด On-shelf product and Fresh produce i.e. Branded product & Veggies ทางร้านแจ้งมาที่ SCM ฝ่ายจัดซื้อ SCM จัดหาให้ได้ SCM จัดหาให้ไม่ได้ SCM ดำเนินการสั่งและจัดส่งให้กับร้าน SCM แจ้งให้ร้านซื้อเองกรณีวัตถุดิบสามารถหาได้ในท้องตลาด (SCM สำเนา Asset Protection) FI ทดสอบและแจ้งให้ร้านทราบ หากมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้า/เมนูและวิธีการทำงาน เช่น Whipping Cream UHT ตรา Anchor เช่น หาซื้อผักคอสไม่ได้ อนุญาติให้ใช้ผักกาดแก้วเป็นการชั่วคราว

3 การสื่อสารเรื่องการยืดอายุวัตถุดิบ
Ingredients Extend Shelf life Communication Flow ทางร้าน/SCM ฝ่ายจัดซื้อ แจ้งรายละเอียดของสินค้า SCM ส่งตัวอย่างและเอกสารดังนี้ ตัวอย่างสินค้าปกติ ตัวอย่างสินค้าที่ต้องการยืดอายุ ผลการทดลอง/เอกสารรับรองการยืดอายุจากผู้ผลิต SQA Review เอกสาร/ทำการทดสอบ (ใช้เวลา 2-5 วัน) สามารถยืดอายุสินค้าได้ ไม่สามารถยืดอายุสินค้า แจ้งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ - SCM (จัดซื้อและ Logistic) - Operation (ร้าน RC, LSM, AC) แจ้งผลกลับไปยัง SCM

4 รายชื่อผู้ติดต่อ แผนก E-mail เบอร์ติดต่อ ณพลักษณ์ 089-2033435
SCM จัดซื้อ KFC: เบญจวรรณ PH: ผกาพิมพ์ Supply QA ปิยาณี เกรียงยศ RQA KFC: เกื้อกูล PH: ทิพมณี FQA FI and QA FI KFC Bangkok-KFCFood ณพลักษณ์ จิตพัต FI PH Bangkok-PizzaFood วราภรณ์


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารกรณีเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google