งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CASE STUDY 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CASE STUDY 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CASE STUDY 2

2 ผู้ป่วยหญิงไทยโสด อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ
1 st admission <20/11/44> ประวัติได้จากผู้ป่วยและ OPD CARD CC: d PTA ปวดท้องด้านล่าง PI: d PTA ปวดท้องด้านล่างบริเวณท้องน้อยแบบหน่วงๆ ปวดท้องและกดเจ็บด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา มีอาการคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน ไม่มีไข้ ปัสสาวะและอุจจาระปกติดี

3 PH: 12 yr PTA เป็นโรคภูมิแพ้
4 yr PTA เป็นโรค Migraine -ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด -ไม่เคยมีประวัติโรคทางเพศสัมพันธ์ FH: ปฏิเสธประวัติการเจ็บป่วยอื่นในครอบครัว

4 Personal history:ไม่มีประวัติแพ้ยา
ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา ใช้ยาแก้ปวดและ antihistamineเป็นครั้งคราว Menstrual history: menarche 11 ปี irregular mens interval วัน duration 7 วัน amount 4-5 pad/d LMP 2/11/44 อาการที่พบร่วม ปวดท้องน้อยเล็กน้อย

5 Marital history: ปฏิเสธประวัติการมีเพศสัมพันธ์
Obstetric history: PARA , ไม่มีประวัติใช้ยาคุมกำเนิด Review of systems: ทั่วไป น้ำหนักไม่เพิ่มหรือลดรับประทานอาหารได้ตามปกติ ศีรษะ ปวดศีรษะเป็นครั้งคราว ตา/หู/จมูก/ปาก -ปกติ ผิวหนัง ปกติ ทางเดินหายใจ -มีอาการไอหรือจามเฉพาะเวลาสัมผัสอาการเย็น

6 ระบบไหลเวียนโลหิต -ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก นอนราบได้
เต้านม ไม่มีอาการคัดตึงเต้านม ระบบประสาท ปกติ ระบบต่อมไร้ท่อ ไม่เคยมีอาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น หิวบ่อย กินเก่ง

7 Problem list: Lower abdominal pain
Gynecologic cause Non-gynecologic cause

8 Gynecologic cause: Ovarian mass with complication Ectopic pregnancy PID Leiomyoma Endometriosis

9 Non-gynecologic cause
Acute diverticulitis Renal calculus

10 Physical Examination General appearance-A Thai female,young aged ,good consciousness ,cooperative Vital sign BT c ,BP 110/70 mmHG -PR /min,RR /min Skin and mucous -no pallor, no jaundice membrane no cyanosis, no abnormal pigmentation HEENT normal,trachea-in midline,thyroid-not enlarged

11 Chest -normal shape and size,full expansion ,Rt=Lt
-normal breath sound, no adventitious sound CVS apical beat at 5 th LICS,MCL -normal S1 S2, no murmur Abdomen -normal bowel sound -soft ,mild tenderness at the left lower abdomen -mass can’t be palpated CNS grossly intact

12 Pelvic examination -NIUB -normal -Vg normal -Cx os closed, clean -Ut N/S, R/V -Adx mass diameter 4-5 cm,cystic consistency left posterior uterus, tenderness

13 Problem list: Lower abdominal pain Adnexal mass A: Gynecologic cause Non-gynecologic cause

14 Gynecologic cause: 1 Ovarian mass with complication 1.1 Tumor-like condition Functional cyst - Follicle cyst - Corpus luteum cyst

15 -Theca lutein cyst 1.1.2 Others- Endometriotic cyst Neoplastic ovarian mass Germ cell tumor - Teratoma -Mature cystic teratoma

16 1.2.2 Epithelial cell tumor - Serous cystadenoma - Mucinous ovarian tumor others- Sex cord stromal tumor - Metastatic tumor

17 2. Ectopic pregnancy 3. Tubo-ovarian abscess 4. Leiomyoma 5. Fallopian tube “neoplasia” 6. Paraovarian cyst/paratubal cyst Non-gynecologic cause -Diverticulitis complicated by sigmoid colon phlegmon or pericolonic abscess

18 Plan for diagnosis Lab- CBC - Serum B-hCG/urine pregnancy test - Ultrasound - Plain film abdomen

19 MCV=87 fl , MCH=29.3 pg, MCHC=33.6g/dl
Lab- CBC Hb =12g/dl, Hct=35% MCV=87 fl , MCH=29.3 pg, MCHC=33.6g/dl WBC=6800/mm <N=57%,L=21%> Plt=255000/ul 3 3 TAS - Normal size uterus 57*27*28 mm, A hypoechoic mass with calcified at the left posterolateral aspect of uterus

20 Gynecologic cause: 1 Ovarian mass with complication 1.1 Tumor-like condition Functional cyst - Follicle cyst - Corpus luteum cyst

21 -Theca lutein cyst 1.2 Others- Endometriotic cyst Neoplastic ovarian mass Germ cell tumor - Teratoma -Mature cystic teratoma

22 1.2.2 Epithelial cell tumor - Serous cystadenoma - Mucinous ovarian tumor others- Sex cord stromal tumor - Metastatic tumor

23 Plan for treatment: Surgery เมื่อมีข้อบ่งชี้ 1. solid ovarian tumor
2. ลักษณะของก้อนที่สงสัยมะเร็งจาก ultrasonography ได้แก่ multiseptated cyst ,ก้อนเนื้องอกที่มีsolid area,ก้อนเนื้องอกทั้งสองข้าง,พบก้อนที่ ovary ร่วมกับ ascited 3. ovarian cyst ที่มีdiameter >8 cm

24 4. Ovarian cyst ที่มี diameter น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 cmแต่ขนาดคงที่หรือเพิ่มหลังการติดตาม 2-3 เดือน
5. มีภาวะแทรกซ้อน เช่นtorsion,rupture,infection,hemorrhage,adhesion 6. พบ ovarian tumor ทุกชนิด 7. พบ ovarian mass ในวัยหมดระดู

25 Surgery - Ovarian cystectomy/ovarian enucleation - Unilateral salpingo-oophorectomy - Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy

26 Operative note <21/11/44>
Pre-op diagnosis: Left ovarian cyst Op-diagnosis: Both ovarian cyst <Dermoid cyst> Left diameter 8 cm Right diameter 3 cm Operation: Enucleation both ovarian cyst

27 Operative finding <21/11/44>

28

29

30

31 Dermoid cyst อยู่ในกลุ่ม neoplastic ovarian mass ที่เป็น mature cystic teratoma <benign cystic teratoma> พบประมาณ 10-15% ของเนื้องอกรังไข่ มักพบในผู้หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี Presentation-Asymptomatic<common> -อาจเกิดจากการที่ก้อนไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียง มีการบิดขั้วและแตกของก้อนทำให้มีอาการ abdominal pain <45%> -ก้อนในช่องท้อง<15%> -เลือดออกผิดปกติทางโพรงมดลูก<15%>

32 ภาวะแทรกซ้อนของ Dermoid cyst ที่สำคัญ
Torsion-common<20%> ทำให้มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน กดเจ็บท้องน้อย มีไข้ แต่ไม่สูงมาก หัวใจเต้นเร็ว Rupture-<1%>อาการจากการแตกหรือรั่วทำให้ของเหลวไหลออกมาเกิด peritonitis, granulomatous reaction Infection-<1%> มักเกิดจาก bacteria พวกColiform ทำให้มีไข้ ชีพจรเร็ว ปวดท้องน้อย ร่วมกับตรวจพบก้อนในอุ้งเชิงกราน Malignancy-malignant transformation<2% of dermoid cyst in women in all ages> Others-adhesion

33 Differential diagnosis:
Full bladder Ectopic pregnancy Myoma uteri ก้อนในอุ้งเชิงกรานจากการอักเสบ ก้อนที่ปีกมดลูก

34 Treatment ถ้าตรวจพบถุงน้ำเดี่ยวที่รังไข่ ในreproductive age โดยไม่มีอาการ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 8 cm ไม่จำเป็นต้องรีบผ่าตัด ให้ติดตามการรักษา 2-3 เดือน Surgery -Ovarian cystectomy -Unilateral salpingo-oophorectomy -Total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy

35 1. What is the most common complication of dermoid cyst?
A Torsion B Rupture C Infection D Hemorrhage E Malignancy Answer A

36 2. What is the dermoid cyst consisted of ?
A Ectoderm B Mesoderm C Endoderm D A and B E all of above Answer E

37 3. What is the differential diagnosis of ovarian tumor?
A Full bladder B Ectopic pregnancy C Leiomyoma D Tuboovarian abscess E All of above Answer E

38 4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ myoma uteri?
A อาการ menorrhagiaเป็นสิ่งที่ทำให้คนไข้มา พบบ่อยสุด B พบ myoma ชนิด Intramural มากสุด C การบิดขั้วเป็นภาวะแทรกซ้อนของ myoma D myoma uteri เป็น mutation ชนิด monoclonal E พบมากสุดในช่วง ปี Answer A

39 5. Myoma uteri ชนิดใดที่ทำให้เกิดอาการ menorrhagia มากที่สุด?
A Submucous B Intramural C Subserous D A+B E B+C Answer A

40 เอกสารอ้างอิง Hillard PA.Benign disease of the female reproductive tract: Novak’s Gynecology.12 th ed,p Kenneth J.Ryan, HD.Mosby. Kistner’s gynecology principles and practice 6th ed,p Thankam Rvarma. Clinical gynecology 1991,p Robert W.shaw,gynecology.2nd ed ,p Benson and Perroll’s. Handbook of obstetrics and gynecology 9th ed 1994,p

41 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt CASE STUDY 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google