งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์
ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์

2 ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง มีแอร์ มีพัดลม
ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง มีแอร์ มีพัดลม

3 ห้องเรียนและห้องประชุม ขนาด 130-150 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์
ห้องเรียนและห้องประชุม ขนาด ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์

4 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง มีแอร์ มีไมค์พร้อมลำโพง

5 อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ขนาด 40 ที่นั่ง มีแอร์ มีโปรเจ็คเตอร์ มีจอโปรเจ็คเตอร์

6 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 48 ที่นั่ง มีพัดลม มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์
ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ที่นั่ง มีพัดลม มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์

7 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 48 ที่นั่ง มีพัดลม มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์
ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ที่นั่ง มีพัดลม มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์

8 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 24 ที่นั่ง มีพัดลม มีแอร์ มีจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์

9 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 45 ที่นั่ง มีพัดลม
ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ที่นั่ง มีพัดลม

10 ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด 48 ที่นั่ง มีพัดลม
ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ที่นั่ง มีพัดลม

11 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โปรเจ็คเตอร์กับจอรับภาพ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โปรเจ็คเตอร์กับจอรับภาพ

12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ไมค์ลำโพง วิชวลไลเซอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ไมค์ลำโพง วิชวลไลเซอร์

13 ห้องพยาบาล และ ตู้ยาสามัญประจำคณะ

14 ประปา(บริการน้ำอุปโภคบริโภค) ไฟฟ้า(ใช้กับระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง)
ประปา(บริการน้ำอุปโภคบริโภค) ไฟฟ้า(ใช้กับระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง)

15 ระบบป้องกันอัคคีภัย และ ระบบการกำจัดขยะ

16 บริการโรงอาหาร

17 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง มีแอร์ จอโปรเจ็คเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google