งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 1 การสร้างคลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 1 การสร้างคลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2 แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 1 การสร้างคลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ และประชาชน

3 แผนงานด้านการสร้างคลังข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูลกฎระเบียบ ฐานข้อมูลสารเคมี ฐานข้อมูล LCI/LCA ฐานข้อมูลซาก ฐานข้อมูลงานวิจัย / พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

4 แผนงานด้านการสร้างความตระหนักให้กับ ผู้ประกอบการและประชาชน กลุ่มผู้ประกอบ  สนับสนุนการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการตลอด Supply chain ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น / ความรู้ระหว่างกัน กลุ่มประชาชน  รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ  เพิ่มช่องทางการจำหน่าย  จัดงาน Fair สำหรับสินค้ารักษ์ สิ่งแวดล้อม  สนับสนุนสถาบันศึกษาในการ จัดกิจกรรม รณรงค์ต่างๆ

5 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 1 การสร้างคลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google