งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet

2 Internet Trends and The Recruitment Process
35 % ขององค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 100,000 คน มีเจ้าหน้าที่สรรหาอย่างน้อย 1 คน องค์กร 80% มีการเปิด Web Site การจ้างงานของบริษัท

3 Requirement For Effective
Internet Recruiting

4 Limitation of Internet Recruiting
A New HR Position - Cyber Recruiter Internal Recruitment - using the internet

5 The corporate web site and homepage
Employment web site Niche sites

6 Control worker’ sites and job agent
service site Personliby - based job placement The Process of designing a web site for jobseekers External course of recruitment and the internet

7 วิธีการสรรหาจากภายนอกและอินเตอร์เน็ต
การโฆษณา บริษัทจัดหางานเอกชน บริษัทจัดหางานของรัฐบาล การคัดเลือกของวิทยาลัย นิทรรศการงานออนไลน์

8 วิธีการสรรหาจากภายนอกและอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
การฝึกหัด ผู้บริหารค้นหาธุรกิจ Professional Association Employee Enlistment Unsolicited Walk - In Applicats

9 Posting Resumes on The Internet
ละเว้นตัวอักษรพิเศษต่าง ๆ ห้ามใช้ “TABS” และ “SPACE BAR” ห้ามใช้คำสั่งการจัดรูปแบบย่อหน้า ใช้ขนาดของตัวอักษรตามที่กำหนด ห้ามใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาและตัวเอียง

10 Resume Management System แนวทางในการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อจะถูกค้นพบในระบบ
พิมพ์ชิดซ้ายโดยไม่ต้องย่อหน้า ใช้ตัวอักษรขนาด 10 แบบ “Sans Serif” ละเว้นการใช้ “TABs” ละเว้นการใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวเอน ตัวยก ขีดเส้นใต้ รูปภาพ ตัวหนา และตัวบาง ละเว้นบรรทัดที่เป็นแนวนอนและแนวดิ่ง ละเว้นข้อความในวงเล็บหรือเครื่องหมายคำพูด ละเว้นการบีบอัดข้อความเพื่อการพิมพ์ ละเว้นการส่งทางโทรสาร

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 Internet Recruiting กระบวนการจัดหางานผ่าน Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google