งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System

2 DOS หรือ MicroSoft Disk Operating System ผลิตโดย บริษัทไมโครซอฟต์คอร์เปอเรชัน คือ ระบบปฏิบัติการ (เริ่มแรกของคอมพิวเตอร์) จัดอยู่ ในประเภท ซอฟต์แวร์ (ระบบ) ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์

3 Over view Windows Vista || 7 Window XP Windows 9x || Me MS - DOS

4 การใช้งาน DOS Using DOS

5

6

7

8

9

10 คำสั่งที่ 1 เลือกไดรว์ฟ
C:\Documents and Settings\user> d: D:\>

11 คำสั่งที่ 2 สร้างไดเรคทอรี (mkdir)
D:\> mkdir D:\>

12 คำสั่งที่ 3 เข้าสู่ไดเรคทอรี (cd)
D:\> cd D:\ >

13 คำสั่งที่ 4 ดูรายละเอียดไดเรคทอรี (Dir)
D:\ > dir Volume in drive D has no label. Volume Serial Number is 52PX-AJNJ Directory of D:\ 11/15/ PM <DIR> . 11/15/ PM <DIR> .. 0 File(s) 0 bytes 2 Dir(s) ,205,021,000 bytes free

14 คำสั่งที่ 5 ออกจากไดเรคทอรี
วิธีที่ 1 D:\ > cd.. D:\>

15 คำสั่งที่ 5 ออกจากไดเรคทอรี
วิธีที่ 2 D:\ > cd\ D:\>

16 P A T H H E I R A C y H E I R A C y Root C:\ D:\ X:\

17 cd.. cd\ cd..

18 คำสั่งที่ 6 การสร้างไฟล์
D:\>cd D:\ > copy con t1.txt This is my test file create by DOS. 15 Nov 2007 D:\ >

19 คำสั่งที่ 7 การเปิดไฟล์
D:\>cd D:\ >t1.txt D:\ >

20 คำสั่งที่ 8 การคัดลอกไฟล์
D:\ > D:\ >copy t1.txt t02.txt 1 file(s) copied. D:\ >

21 คำสั่งที่ 9 การเปลี่ยนชื่อไฟล์
D:\ > D:\ >ren t02.txt txt D:\ >

22 Mission DOS

23 1. ใช้คำสั่ง DOS สร้างไดเรคทอรี(โฟลเดอร์) ชื่อ _dos ไว้ในไดรว์ฟ D
2. สร้างไดเรคทอรีย่อย ชื่อ ex1 ไว้ในโฟลเดอร์ _dos 3. สร้างไฟล์ ชื่อ mission1.txt ไว้ในโฟลเดอร์ ex1 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ nisit code : name : major : หลังจากป้อนข้อมูลแล้วให้ทำการบันทึก โดย ctrl+z 4. คัดลอกไฟล์ mission1.txt นำไปไว้ในโฟลเดอร์ _dos 5. เปลี่ยนชื่อไฟล์ mission1.txt ในโฟลเดอร์ _dos เป็นชื่อ mcopy.txt

24 To be continue… Download


ดาวน์โหลด ppt ระบบปฏิบัติการ DOS Disk Operating System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google