งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ โทรสาร ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2555

2 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน 2555 หน้า 2
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน หน้า 2 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลาฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนกันยายน เป็นฉบับที่เก้าแล้วนะค่ะ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยาย พร้อมด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่มีการดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านมาฝากด้วย. ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา จัดโครงการอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา เข้ามาทำความสะอาด ตัดตกแต่งต้นไม้ โดยรอบบริเวณเรือนนอน คุณตาคุณยาย

3 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน 2555 หน้า 4
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน หน้า 4 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้ ผอ.เจะสมาแอ เจะสามะ

4 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน 2555 หน้า 7
จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา เดือน กันยายน หน้า 7 ภาพข่าวกิจกรรมภายใน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฯบ้านทักษิณ จ.ยะลา โดยมีคณะครูและนักเรียน จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมนันทนาการและแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคุณตาคุณยาย คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา นายเจะสมาแอ เจะสามะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ สตรอว์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายในสถาบัน นางภาวนา ละมุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เรียบเรียง นางสาวมณิสรา ชูหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ข้อมูล/ภาพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บ้านทักษิณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt จดหมายข่าวบ้านทักษิณยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google