งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากทะเลสู่ทะเล การคิดเกี่ยวกับการค้า. เราสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ สถานที่จากการอ่านแผนที่ (ตัวอย่างสำหรับการโต้ตอบ) เมืองและเมืองใหญ่ห่างจากเมืองที่จะไป......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากทะเลสู่ทะเล การคิดเกี่ยวกับการค้า. เราสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ สถานที่จากการอ่านแผนที่ (ตัวอย่างสำหรับการโต้ตอบ) เมืองและเมืองใหญ่ห่างจากเมืองที่จะไป......"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากทะเลสู่ทะเล การคิดเกี่ยวกับการค้า

2 เราสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ สถานที่จากการอ่านแผนที่ (ตัวอย่างสำหรับการโต้ตอบ) เมืองและเมืองใหญ่ห่างจากเมืองที่จะไป...... เมืองและเมืองใหญ่ห่างจากเมืองที่จะไป...... สถานที่เหล่านั้นใกล้กับแม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร สถานที่เหล่านั้นใกล้กับแม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร ขนาดของเมืองคือ......... ขนาดของเมืองคือ......... สถานที่ที่ใกล้แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร..... สถานที่ที่ใกล้แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร..... ขนาดของเมืองคือ..... ขนาดของเมืองคือ..... ถนนแต่ละสายมุ่งไปยัง...... ถนนแต่ละสายมุ่งไปยัง...... ภูเขาอยู่ที่....... ภูเขาอยู่ที่.......

3 จากการอ่านแผนที่คุณสามารถบอก อะไรได้บ้างเกี่ยวกับซีแอตเทิล อยู่ใกล้มหาสมุทรและมีทะเลสาบเป็นจำนวน มาก อยู่ใกล้มหาสมุทรและมีทะเลสาบเป็นจำนวน มาก มีเมืองเล็ก ๆ หลายแห่งอยู่ใกล้เคียง มีเมืองเล็ก ๆ หลายแห่งอยู่ใกล้เคียง I-5 เป็นทางด่วนเข้าเมือง I-5 เป็นทางด่วนเข้าเมือง มีเกาะหลายแห่ง มีเกาะหลายแห่ง

4 จากภูมิศาสตร์ คุณคิดว่าผลผลิตและบริการ ใดบ้างที่มาจากซีแอทเทิล การตกปลา การตกปลา เรือสำราญ เรือสำราญ ร่ม ร่ม การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางเรือ ฝ้าย ฝ้าย แกส แกส แสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ อะไรคือผลผลิตหรือบริการซึ่งคนในซีแอทเทิลได้มาจากที่อื่น

5 ธุรกิจอะไรบ้างที่ตั้งอยู่ในซีแอทเทิล ร้านขายของชำ แบบเดียวกับอัลเบริทสันและ เซฟเวย์ (Albertson & Safeway) ร้านขายของชำ แบบเดียวกับอัลเบริทสันและ เซฟเวย์ (Albertson & Safeway) โล่ โล่ เครื่องมุงหลังคาซีแอทเทิล เครื่องมุงหลังคาซีแอทเทิล ไมโครซอร์ฟ ไมโครซอร์ฟ

6 พิเศษในซีแอทเทิลพิเศษในโอมาฮา ทั้งสองแห่งมี เหมือนกัน การขนส่งทาง มหาสมุทร อาหารทะเล ไมโครซอร์ฟ การต่อเรือ เนื้อ ข้าวสาลี การขนส่ง ทางรถไฟ อุปกรณ์การ เล่นหิมะ ร้านขายของ ชำ การก่อสร้าง รถบรรทุก

7 อะไรเป็นสิ่งกำหนดผลผลิตและบริการ ซึ่งประเทศสั่งเข้าและส่งออกเป็นสินค้า ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ สภาพอากาศ จำนวนประชากร จำนวนประชากร สิ่งที่คนชอบ สิ่งที่คนชอบ สิ่งที่คนต้องการ สิ่งที่คนต้องการ


ดาวน์โหลด ppt จากทะเลสู่ทะเล การคิดเกี่ยวกับการค้า. เราสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ สถานที่จากการอ่านแผนที่ (ตัวอย่างสำหรับการโต้ตอบ) เมืองและเมืองใหญ่ห่างจากเมืองที่จะไป......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google