งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.โชคดี งามเจริญ ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.โชคดี งามเจริญ ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.โชคดี งามเจริญ ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน
อ.โชคดี งามเจริญ ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน อ.มนัญชยา ญานะรมย์ ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน อ.รัชนี สายคำติ่ง ร.ร.วิจิตรวิทยา อ.นิรมล เสริฐศรี ร.ร.วิจิตรวิทยา อ.สมพร คล้ายแก้ว ร.ร.รัตนจีนะอุทิศ อ.อวยชัย สุขสวาง ร.ร.วัดบางปะกอก

2 โจทย์ นุ๊กอยากไปเที่ยวที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีสถานที่สำคัญหลายอย่าง โดย นุ๊กจะเริ่มต้นเที่ยวชมที่วัดสุทัศน์เป็นอันดับแรก และจะเดินทางไปเที่ยวสถานสำคัญต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงภายในรัศมี 500 เมตร

3 ให้หาสถานที่สำคัญภายในรัศมี 500 เมตรจากวัดสุทัศน์ว่ามีกี่แห่ง ได้แก่อะไรบ้าง
2. ให้หาระยะทางจากวัดสุทัศน์ ไปสถานที่สำคัญที่ใกล้ที่สุด และบอกชื่อสถานที่นั้น 3. ให้หาระยะทางจากจุดเริ่มต้น ในการเดินทางเพื่อเที่ยวชมสถานที่สำคัญอีก 5 แห่งไปจนถึงจุดสุดท้ายว่ามีระยะทางรวมเป็นเท่าใด 4. ให้คำนวณหาเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยกำหนดให้ 4 กิโลเมตร เป็น 1 ชั่วโมง 5. ให้นักเรียนเลือกสถานที่สำคัญที่นักเรียนสนใจมากที่สุดมา 5 สถานที่ พร้อมบอกข้อมูลของแต่ละแห่งมาพอเข้าใจ

4 เลือกสถานที่สำคัญ คือ วัดสุทัศน์
เลือกสถานที่สำคัญในรัศมี 500 เมตร จากวัดสุทัศน์ สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับวัดสุทัศน์มากที่สุด ระยะทาง 4 กิโลเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง ข้อมูลของสถานที่สำคัญที่ชอบมากที่สุด 5 แห่ง

5 ค้นหาวัดสุทัศน์(เทพวราราม)
ค้นหาสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับวัดสุทัศน์ในรัศมี 500 เมตร ค้นหาสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้มากที่สุดและวัดระยะทาง หาระยะทางจากวัดสุทัศน์ไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ 5 แห่ง จนถึงสถานที่สุดท้าย ว่ามีระยะทางเท่าใด คำนวณหาระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย โดยให้ 4 กิโลเมตร ต่อ 1 ชั่วโมง ค้นหาข้อมูลของสถานที่ที่ชอบมากที่สุดจาก โปรแกรม googleearth ,

6 ค้นหาวัดสุทัศน์ ไป

7 ค้นหาวัดสุทัศน์ ไป

8 ค้นหาวัดสุทัศน์ ไป

9 ค้นหาวัดสุทัศน์

10 กำหนดรัศมี 500 เมตร ไป

11 หาสถานที่สำคัญ ลากออกจากวัดสุทัศน์ รัศมี 500 เมตร ไป

12 หาสถานที่สำคัญ ไป

13 หาสถานที่สำคัญ

14 ค้นหาสถานที่ใกล้ที่สุด
สถานที่สำคัญที่อยู่ ใกล้ที่สุด ไป

15 วัดระยะทางที่ใกล้กับวัดสุทัศน์
มากที่สุด หาระยะทาง จากวัดสุทัศน์ ไปสถานที่สำคัญที่ ใกล้ที่สุด

16 ระยะทางทั้งหมดที่วัดได้ 3,160 เมตร อัตราการคำนวณ 4 กม. ต่อ 1 ชม.
คำนวณระยะทาง ระยะทางทั้งหมดที่วัดได้ , เมตร อัตราการคำนวณ 4 กม. ต่อ 1 ชม. 3,160 / * 60 = นาที ตอบ ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดโดยไม่หยุด เที่ยวชม นาที

17 หาระยะทาง สถานที่สำคัญ 5 แห่ง

18 ค้นหาข้อมูล ไป

19 ค้นหาข้อมูล ไป

20 ค้นหาข้อมูล ไป

21 ค้นหาข้อมูล

22 หาระยะทาง สถานที่สำคัญ 5 แห่ง

23 สถานที่ที่ใกล้วัดสุทัศน์เทพวรารามมากที่สุดคือ เทวสถานพระศิวะ ระยะทาง 103 เมตร
สถานที่สำคัญ 5 แห่ง คือ - เทวสถานพระศิวะ -วัดเทพธิดาราม -วัดราชนัดดารามวรวิหาร -วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พระแก้ว) -วังสราญรมย์ ไป

24 3. ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายใช้ระยะทาง 3,160 เมตร ใช้เวลาเดินทาง นาที 4. ค้นหาจาก โปรแกรม googleearth ,

25 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt อ.โชคดี งามเจริญ ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google