งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยุติธรรมทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยุติธรรมทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยุติธรรมทางสังคม
โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ความไม่เป็นธรรมในสังคม
รายได้ สิทธิ โอกาส อำนาจ ศักดิ์ศรี

3 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทย
อำนาจรัฐ อำนาจของกลุ่มอำนาจ อำนาจของปวงชน ฝ่ายใด จะขึ้นสู่อำนาจรัฐ ได้มากกว่ากัน?

4 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทย
อำนาจรัฐของปวงชน อำนาจของกลุ่มอำนาจ อำนาจของปวงชน ประชาธิปไตยมวลชนหรือประชาธิปไตยสังคม (social democracy)

5 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมไทย
อำนาจรัฐของกลุ่มอำนาจ อำนาจของกลุ่มอำนาจ อำนาจของปวงชน ประชาธิปไตยภายใต้กลุ่มอำนาจ


ดาวน์โหลด ppt ความยุติธรรมทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google