งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค. หน้าที่ พี่เลี้ยง. แบ่งปัน ความ เชื่อ และ ช่วย พวก เขา ให้ เข้าใจ ในความ เชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค. หน้าที่ พี่เลี้ยง. แบ่งปัน ความ เชื่อ และ ช่วย พวก เขา ให้ เข้าใจ ในความ เชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค. หน้าที่ พี่เลี้ยง

2 แบ่งปัน ความ เชื่อ และ ช่วย พวก เขา ให้ เข้าใจ ในความ เชื่อ

3 เป็น ผู้นำ ในการ เรียน คำสอน ในฐาน เป็น ผู้นำ กลุ่ม

4 เข้าร่วมเรียนคำสอนกับผู้สมัคร และร่วมในการตั้งกลุ่ม ผู้เรียนคำสอน

5 พี่เลี้ยงกับผู้สมัครเรียนควรมี “ กิจกรรม ” ร่วมกัน บ้าง เช่น แสวงบุญตามวัดต่างๆ เยี่ยมผู้ป่วย การจัดบ้านแบบคริสตชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต

6 นำผู้สมัครเข้าร่วมกับกลุ่มคริสตชน สภาอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ ต้อนรับคริสตชนใหม่

7 ถ้าพี่เลี้ยงหรือสมาชิกของชุมชนคริสตชน ที่ได้รับมอบอำนาจ จากพระสังฆราช อวยพรผู้สมัครระหว่าง เรียนคำสอน และ ภาวนา “ บทภาวนาละทิ้งความชั่ว ” เพื่อ ผู้สมัคร

8 พี่เลี้ยงต้องเป็นผู้แนะนำ เป็นที่ ปรึกษา

9 พี่เลี้ยงสามารถเป็น พ่อแม่อุปถัมภ์ (God parent) ในอนาคต

10 พี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์หรือ ครูคำสอน

11 พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเป็น ผู้ร่วมพิธี ในทุกขั้นตอน ของ RCIA


ดาวน์โหลด ppt ค. หน้าที่ พี่เลี้ยง. แบ่งปัน ความ เชื่อ และ ช่วย พวก เขา ให้ เข้าใจ ในความ เชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google