งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน

2 กลุ่มผู้เรียนคำสอน ประกอบด้วย

3 ผู้สมัครเรียน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

4 1.1 ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป
1.2 ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปแล้ว แต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง 1.3 ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์ นิกายอื่นๆ

5 2. พี่เลี้ยง (sponsors) คุณจิรภา คุณครูทัศนีย์ คุณวชิรวไล
พระคุณเจ้าวีระ ผู้สอนคำสอน คุณวศิน คุณฉมามาศ คุณอรพินท์ คุณครูแสงประทีป คุณจันทรา คุณครูสุธาทิพ

6 3. บรรดาคริสตชนในเขตวัด

7 พี่เลี้ยง (sponsors) ความหมายของคำว่า “พี่เลี้ยง”

8 พี่เลี้ยงเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง
ช่วยเหลือหรือเรียกใช้ได้ง่าย เต็มใจและยินดีที่จะช่วยเขา ช่วยเขาขณะที่เขาลังเลใจ เข้าใจเขาเมื่อเขาเกิดความสงสัย ช่วยเหลือและปลอบโยนเมื่อเกิดวิกฤติในชีวิต เป็นเพื่อนผู้สมัครเรียน ไว้ใจได้ พูดคุยในเรื่องต่างๆได้

9 ผู้สอน พี่เลี้ยงไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการให้คำตอบ – ถ้าท่าน
ไม่ทราบคำตอบ ก็สามารถถามทีมผู้สอนได้ ผู้สอน (2 คร 4:5 เพราะเรามิได้ประกาศเรื่องตนเอง แต่ประกาศว่าพระคริสตเยซูทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า ส่วนเราเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านทั้งหลาย เพราะความรักต่อพระเยซูเจ้า)

10 2. พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจิต
พี่เลี้ยงเป็นผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเขาเติบโต แนะนำการปฏิบัติศาสนกิจแห่งความเชื่อ

11 อบรมพี่เลี้ยง (4 ส.ค.2007) ณ อาคารแพร่ธรรม
การเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจิต หมายถึง การเป็นครู - เป็นผู้แนะนำ เป็นแบบอย่าง - เป็นผู้ให้คำปรึกษา ผู้อำนวยการและทีมผู้นำตามกระบวนการ RCIA จะแนะนำท่านในการทำหน้าที่ศาสนบริกรนี้ อย่างมีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจในหนทางแห่งความเชื่อที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดีกับผู้อื่น ที่สำคัญท่านต้องตอบรับเสียงของพระจิตเจ้า อบรมพี่เลี้ยง (4 ส.ค.2007) ณ อาคารแพร่ธรรม


ดาวน์โหลด ppt พี่เลี้ยง (Sponsors) ผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google