งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกวิชาการเลขานุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกวิชาการเลขานุการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนการเรียนระดับปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ

2 โครงงานจัดประชุมสัมมนา
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางงานด้านเลขานุการ การวางแผน เอกสารประกอบการประชุม การจัดห้องประชุม การดำเนินการในการประชุม การกล่าวเปิด กล่าวปิด การเป็นพิธีกร การดำเนินการด้านเอกสาร การพูดในที่ประชุมและมารยาทในการประชุม

3 งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางงานด้านเลขานุการ
8. การประสานงาน 9. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประชุม 10. การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

4 วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป
วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป ในงานอาชีพเลขานุการ วิชาการบริหารงาน เอกสาร โครงงาน จัดประชุมสัมมนา วิชาโปรแกรมชุด สำนักงานอัตโนมัติ วิชาประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วิชาเลขานุการ ผู้บริหาร วิชาการบันทึก และถอดข้อความ วิชาการร่างหนังสือ ธุรกิจและราชการ

5 วิชาการจัด ดอกไม้สด วิชาพาณิชย์ศิลป์ วิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร โครงงาน จัดประชุมสัมมนา วิชาเทคนิค การปฏิบัติงาน สนง. วิชาการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม วิชาสัมมนาเชิง ปฏิบัติการวิชาชีพ วิชาการประเมินผล การปฏิบัติงาน วิชาคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt แผนกวิชาการเลขานุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google