งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่าน KIOSK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่าน KIOSK"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่าน KIOSK

2 เสียเวลาทำไมกับการนั่งรอคิว ตรวจสอบสิทธิ รักษาพยาบาล
1 Click to add Title 2 Click to add Title 3 Click to add Title 4 Click to add Title

3 Today !!! เราสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ให้กับผู้ใช้บริการตรวจสอบสิทธิ โดยผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน ได้ด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK

4 สนับสนุน ตู้ KIOSK ให้กับโรงพยาบาล 5 แห่ง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสระบุรี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

5 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK
1 2 3 4

6 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK
ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยระบบ Touch Screen หรือ ใช้บัตรประชาชน Smart Card 1 2 3 4

7 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK
แสดงสิทธิหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน UC SSS OFC และสามารถPrintข้อมูลสิทธิได้ 1 2 3 4

8 KIOSK สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ติดตั้งอยู่ที่ อาคารรวมศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 1และชั้น 2

9 รู้จักหลักประกันสุขภาพ
Applications in KIOSK 1 รู้จักหลักประกันสุขภาพ 2 ตรวจสอบสิทธิ หลักประกันสุขภาพ 3 Hospital profile 4

10 โปรแกรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เข้าใจเรื่องสิทธิ ทำอย่างไรจึงมีสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ การปฏิบัติเมื่อเจ็บป่วย 1 2 3 4

11 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ ONLINE บนตู้ KIOSK
แสดงสิทธิหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน UC SSS OFC และสามารถPrintข้อมูลสิทธิได้ 1 2 3 4

12 เผยแพร่ ข้อมูลโรงพยาบาล ( Hospital Profile for Public )
สามารถเรียกดูข้อมูลโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทั่วประเทศ แยกรายภูมิภาค และรายจังหวัด 1 2 3 4

13 Innovation Text Text Text

14 Innovation KIOSK ตรวจสอบสิทธิหลัก ประกันสุขภาพ ปรับปรุงสิทธิด้าน
การรักษาพยาบาล เผยแพร่ข้อมูลโรงพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพ การลงทะเบียนย้าย หน่วยบริการตามที่อยู่ ในฐานข้อมูล ทะเบียนบ้าน KIOSK เผยแพร่ข้อมูลระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบการนำเสนอ รายงานทะเบียน

15 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่าน KIOSK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google