งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานขึ้นทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

2

3 คืนข้อมูลในพื้นที่ ประชุมสรุป+บูรณาการงาน วางแผนเชื่อมโยงการดำเนินงาน

4 การคืนข้อมูลฯ ระดับ แหล่งข้อมูล หมายเหตุ อำเภอ คณะกรรมการฯ
(ทีมตรวจประเมิน) คปสอ. / CUP /หน่วยบริการ จังหวัด อปสจ. เขต ผลสรุปของคณะกรรมการฯ DATA CENTER อปสข. สสจ. บูรณาการงาน งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/งานแพทย์แผนไทย ฯ/ งานปฐมภูมิ(On Top)

5 ประชุมบูรณาการ (RTP) งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/
งานแพทย์แผนไทย ฯ/ งานปฐมภูมิ(On Top)

6 หน่วยบริการรับ ส่งต่อ คณะตรวจประเมินระดับเขต / จังหวัด
การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ เขาทำอย่างไร ??? หน่วยบริการประจำ ใครบ้างเอาข้อมูลไปใช้ ??? OP/ PP แผนไทยฯ On top ฯลฯ ตรวจประเมิน ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ Data Center (Hos.profile PCU profile ) หน่วยร่วมให้บริการ หน่วยบริการรับ ส่งต่อ คณะตรวจประเมินระดับเขต / จังหวัด

7 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ความเชื่อมโยง)
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ งานตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ Data Center (Hos.profile->PCU profile ) ผลการดำเนินงาน/ให้บริการ ที่บันทึกลงโปรแกรมต่างๆ (รพ.สต. / รพ.) เช่น โปรแกรม ออนไลน์แพทย์แผนไทย ,JHCIC, Hosxp.PCU ฯลฯ งบตามผลงาน เช่น PP Itemized ฯลฯ งบที่มีการจ่ายเพิ่มเติม เช่น On top /งบตามเกณฑ์คุณภาพ /งบแพทย์แผนไทย ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google