งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ

2 แรงปฏิกิริยา แรงกิริยา
แรงกิริยา (action force) เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วทำให้เกิดแรงธรรมชาติในทิศทางตรงกันข้ามหรือที่เรียกว่า แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา (reaction force) เป็นแรงธรรมชาติที่เกิดขึ้นโต้ตอบแรงกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา

3 เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ได้ตั้งกฎ การเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวว่า “แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากัน กระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”

4 แรงดันของลมที่ออกจากปากลูกโป่งจะทำให้เกิดแรงดันลูกโป่งให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่ออกจากปากลูกโป่ง

5 ตารางแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุกับแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
กิจกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา คนพายเรือ ใบพายที่ดันน้ำไปด้านหลังของเรือ เรือเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงปฏิกิริยา การส่งจรวด ความร้อนและไอที่พุ่งออกจากด้านล่างของจรวด จรวดเคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งตรงกันข้ามกับแรงดันของไอ

6 กิจกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา เครื่องบินไอพ่น ไอพ่นที่พุ่งออกทางด้านด้านหลังของเครื่องบิน เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยแรงโต้ตอบ บั้งไฟ แรงจากการลุกไหม้ของสารเคมี แรงที่บั้งไฟเคลื่อนขึ้นบนท้องฟ้า แรงที่กดลงบนพื้น แรงที่ต้านการกดของพื้น

7 กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
จงระบุชนิดของแรงว่าเป็นแรงกิริยาหรือแรงปฏิกิริยา 1. การตีลูกเทนนิส ลูกเทนนิสเคลื่อนที่ไปได้ไกล 10 เมตร 2. ตบลูกบาสเกตบอลลงบนพื้น ลูกบาสเกตบอลกระดอนขึ้นมา 3. วางก้อนหินหนัก 2 นิวตันบนโต๊ะ 4. ตากผ้าห่มไว้บนราวตากผ้า 5. ออกแรงปอกมะม่วง

8 คำถามกิจกรรมที่ 2 1. ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกโป่งจะมีทิศทางเดียวกับหรือตรงข้ามกันกับทิศที่ลมพ่นออก ?

9 2. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาเท่ากันหรือไม่
2. แรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาเท่ากันหรือไม่

10 กิจกรรมที่ 2 เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันที่ จุดประสงค์การทดลอง เพื่อศึกษาว่าแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีค่าเท่ากันหรือไม่ วิธีทำ ลอกในหนังสือเรียน หน้า 12

11 เครื่องชั่งสปริงตัวที่ 1 เครื่องชั่งสปริงตัวที่ 2
ผลการทดลอง ครั้งที่ เครื่องชั่งสปริงตัวที่ 1 ออกแรงดึง (N) เครื่องชั่งสปริงตัวที่ 2 1 ใช้มือซ้ายออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง มือขวาอยู่นิ่ง 2 ใช้มือขวาออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริง มือซ้ายอยู่นิ่ง 3 ใช้มือซ้ายและมือขวาออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงพร้อมกัน


ดาวน์โหลด ppt แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google