งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Vision (KV).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Vision (KV)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Vision (KV)

2 KM Vision ของ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี ๕๔ การปฐมพยาบาล และ การกู้ฟื้นคืนชีวิต

3 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
วิสัยทัศน์ “กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล” ความพร้อมของ ทร.ด้านสุขภาพ สวัสดิการสุขภาพ เวชศาสตร์ทางทะเล การบริหารจัดการ ประสิทธิผล  กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพดี และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่  ลดการป่วยเจ็บ จากการปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง  กำลังพลที่ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ได้รับการดูแล อย่างเหมาะสมทุกที่ทุกเวลา คุณภาพการให้บริการ  กองทัพเรือ กำลังพลและครอบครัว ทุกพื้นที่ พึงพอใจการให้บริการสุขภาพของกรมแพทย์ทหารเรือ ประสิทธิภาพ  มีต้นทุนเหมาะสม การพัฒนาองค์กร  พัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์  เป็นเลิศด้าน เวชศาสตร์ทางทะเล  เป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูง


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Vision (KV).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google