งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com
โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ เรื่อง : การใช้งาน Microsoft PowerPoint วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒

2 Content บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PowerPoint
บทที่  2   การสร้างไฟล์นำเสนอ บทที่  3    มุมมองชิ้นงาน บทที่  4    การบันทึกไฟล์ บทที่  5    การลบและเพิ่มสไลด์ บทที่  6    การกำหนด Header / Footer บทที่  7    การจัดการฉากหลังของสไลด์ บทที่  8    การสั่งพิมพ์และตั้งค่าแผ่นสไลด์ บทที่  9    การจัดทำสไลด์ต้นแบบ ( Master) การทำสไลด์ที่น่าสนใจ Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com

3 Content บทที่ 10 การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด์
บทที่  10   การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด์ บทที่  11   การจัดทำบทบรรยายสำหรับผู้พูด บทที่  12   การใช้ Text , Object บทที่  13   การสร้างกราฟ บทที่  14   การเชื่อมโยงหลายมิติและ URL บทที่  15   การสร้าง Diagram Gallery บทที่  16   การสร้าง Organization Chart บทที่ 17   การสร้างลำดับผังงาน Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com

4 การแทรกวีดีโอ Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com

5 การทำกราฟ Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com

6 THE END ขอบคุณครับ Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Creation By Tong_Group_Planwww.themegallery.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google