งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Adobe Captivate 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Adobe Captivate 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Adobe Captivate 4
กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 ประวัติความเป็นมา RoboDemo คือชื่อของซอฟต์แวร์สร้างบทเรียน เชิงโต้ตอบ สร้างและพัฒนาโดยบริษัท eHelp Software เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2003 บริษัท Macromedia ซื้อบริษัท eHelp Software และ นำ RoboDemo มาพัฒนาต่อ เปลี่ยนชื่อเสีย ใหม่เป็น Captivate ถัดจากนั้นเพียงสองปี ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2005 บริษัท Macromedia ก็ถูกควบรวมกิจการโดยบริษัท Adobe ทำให้ Captivate พร้อมโปรแกรมอื่นๆ เช่น Authorware, Flash และ Director ฯลฯ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของ Adobe เป็นต้นมา

3 ประวัติความเป็นมา หากกล่าวว่า Authorware เป็นพี่น้องกับ Flash โปรแกรม Adobe Captivate ก็จัดได้ว่าเป็นฝา แฝดกับ Flash เลยทีเดียว โดยสามารถสร้าง ไฟล์ SWF ได้เหมือนกัน หากแต่ใช้ง่ายกว่า สำหรับนักพัฒนาที่จริงจัง การใช้ Captivate ที่ มีจุดเด่นในเรื่อง Rapid eLearning สร้าง บทเรียนในตอนเริ่มต้นของการทำงาน publish เป็น SWF แล้วนำมาปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน Flash เพื่อให้ได้งานที่มีคุณลักษณะซับซ้อนตาม ต้องการ นับเป็นทางเลือกทีดีเป็นอย่างยิ่ง

4 ตัวอย่างสื่อการสอนที่สร้างจาก Captivate
IT201 Computer and Information Technologyโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ Dreamweaver Techniques: Applying External Style Sheet Styles จากหนังสือ Macromedia Dreamweaver 8 Bible โดย Joseph Lowery fletcher.co.uk/cp-sample/sample.htm

5 ตัวอย่างสื่อการสอนที่สร้างจาก Captivate
The Virtual Classroom อธิบายถึงความแตกต่าง ระหว่างการเรียนในห้องเรียนตามปกติกับการเรียน ในห้องเรียนเสมือน โดย ShowMe Solutions al.htm ตัวอย่าง Captivate วิชาปฐพีกลศาสตร์ หน่วยที่ 1 learning.pbtc.ac.th/moodle/file.php/1/FistCapt ivate/soilmechanics1.htm

6 Credit

7 ความรู้เบื้องต้น Adobe Captivate เป็น Software ที่ใช้ในการ สร้าง E-Learning ด้วยมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model) สามารถสร้างสื่อแบบ Interactive โดยไม่ จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Programming นอกจากนั้นยังสามารถ Capture Screen และ Publish Project ได้หลากหลายรูปแบบ

8 ความสามารถหลัก สามารถสร้างโปรแกรมสาธิต หรือโปรแกรม จำลองการทำงานได้รวดเร็ว สามารถสร้างไฟล์ Flash โดยไม่จำเป็นต้อง ทราบวิธีใช้งานโปรแกรม Adobe Flash หรือ Action Script สามารถแก้ไข Slide และการเคลื่อนที่ของ Mouse Cursor ได้ สามารถสร้างชิ้นงานแบบ Interactive โดยไม่ จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Programming สามารถรวมกับ Software E-Learning อื่นๆ ที่รองรับมาตรฐาน SCORM 2004, SCORM 1.2, PENS และ AICC ได้

9 ความสามารถหลัก สามารถนำ Project ไปพัฒนาต่อในโปรแกรม Adobe Flash ได้ สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Connect เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ อบรม สามารถปรับแต่ง Playback Control, Template, Menu ให้เป็นแบบเฉพาะของตนเอง ได้ สามารถ Publish Project ได้หลากลายรูปแบบ เช่น SWF, EXE, AVI, DOC

10 ความต้องการของระบบ OS 32 Bit : Windows XP SP2, Windows Vista SP1, Windows 7 CPU : P4, Centrino, Xeon, Duo Core Ram : 512 Mb HDD : 1.5 Gb Resolution : 800 x 600 Pixels SW : IE 5.0, Flash Player 6 HW : Microphone, Soundcard, Speaker

11 การเตรียมตัวก่อนสร้าง Project
เขียน Storyboard และ Script จัดเตรียมทรัพยากรสำหรับการสร้างชิ้นงาน อาทิ เช่น Font Image Sound Effect Background Music Video Flash Animation

12 Welcome Screen Open Recent Create Project Software Simulation From Template Blank Project From MS PowerPoint Image Slideshow

13 Welcome Screen Create Template Project Template Design Template Others Aggregator Project Getting Started Tutorials

14 Menu Bar Save Undo / Redo Record Preview Publish Send for Review Audio Next / Back

15 Storyboard View Slide Tasks Audio Mouse Video Quality
Additional Slides Copy Slide Paste Slide Delete Slide Hide Slide Properties

16 Edit View Tools Text Caption Rollover Caption Highlight Box
Rollover Slidelet Zoom Area Text Entry Click Box Button Text Animation Image Rollover Imge Animation Flash Video Mouse Widget

17 Branch View Legend Navigation Success Failure Slide Branch
Open URL oe file Send Excute Javascript Open other project

18 Timeline 𝟏 𝟑 𝟐 Timeline Time Object Layer

19 Project Preference Edit > Preferences … (Shift + F8) Global Recording Project Quiz

20 Playback Control Project > Skin Editor … (Shift + F11)

21 การสร้างชิ้นงาน (Create Project)
Software Simulation From Template Blank Project From MS PowerPoint Image Slideshow

22 Software Simulation Application Screen Area

23 From Template

24 Blank Project

25 From MS PowerPoint

26 Image Slideshow

27 Thank You ติดต่อวิทยากร กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ โทร อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล โทร ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Adobe Captivate 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google