งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Captivate 4 Installation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Captivate 4 Installation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adobe Captivate 4 Installation
กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 กำหนดการอบรม วันที่ เวลา เนื้อหา 20 ส.ค. 54 9.00 – น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Captivate 4 การสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ 10.30 – น. โครงสร้างบทเรียนและสตอรี่บอร์ด การสร้างป้ายข้อความ 13.00 – น. การนำเข้าไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และแอนิเมชั่น การสร้างระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 14.30 – น. การบันทึกและแก้ไขไฟล์เสียง

3 กำหนดการอบรม วันที่ เวลา เนื้อหา 21 ส.ค. 54 9.00 – น. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย การสร้างแบบทดสอบแบบถูกผิด การสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำในช่องว่าง การสร้างแบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ 10.30 – น. การสร้างแบบทดสอบแบบจับคู่ การสร้างแบบทดสอบแบบกำหนดบริเวณ การสร้างแบบทดสอบแบบเรียงลำดับ การสร้างแบบทดสอบแบบสำรวจความนิยม 13.00 – น. การบริหารจัดการคลังแบบทดสอบ 14.30 – น. การเผยแพร่ชิ้นงาน

4 1 2 การติดตั้งโปรแกรม 1. ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม
2. กดปุ่ม Next > 1 2

5 การติดตั้งโปรแกรม 3. รอโปรแกรมดำเนินการตรวจสอบระบบ

6 การติดตั้งโปรแกรม 4. คลิก เพื่อใช้โปรแกรมแบบ Trial 6. กดปุ่ม Accept 5. กดปุ่ม Next 4 5 6

7 7 การติดตั้งโปรแกรม 7.กดปุ่ม Install
8. รอโปรแกรมดำเนินการติดตั้งจบครบ 100% 7

8 การติดตั้งโปรแกรม 9. กดปุ่ม Exit 9

9 10 11 การติดตั้งโปรแกรม 10. คลิกขวาค้างที่เมนูโปรแกรม Adobe Captivate
11. ลากมาวางที่หน้าจอเพื่อสร้าง Shortcut โปรแกรม 10 11


ดาวน์โหลด ppt Adobe Captivate 4 Installation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google