งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards
อาคารตุ้มโฮม ลูกจ้างฯ ผู้บริหารฯ ลานเพลิน ครูระดับประถม สถานศึกษา ชั้น 1 ครูระดับมัธยมศึกษา อาคาร สพป.ยส.1 การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 บริเวณร่มต้นยาง อาคารอเนกประสงค์ฯ ครูระดับประถม ปฐมวัย อาคารเรียนบ้านสำราญ โรงอาหาร แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards

2 แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ
ระดับมัธยมศึกษา พัฒนาผู้เรียนฯ การงานอาชีพฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้บูรณาการ ศิลปะ สังคมศึกษา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ

3 แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ
ระดับประถมศึกษา ลานเพลิน การงานอาชีพฯ อาคาร อเนกประสงค์ ภาษาต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียนฯ สุขศึกษา/พลศึกษา การเรียนรู้บูรณาการ ศิลปะ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ

4 แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards
ผู้บริหารสถานศึกษา ทางเข้า-ออก อาคารตุ้มโฮม


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการจัดงาน OBEC-Awards

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google