งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ align tool ตรึงจุดพิกัดที่มุมทั้ง 4 ด้านของแผนที่1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ align tool ตรึงจุดพิกัดที่มุมทั้ง 4 ด้านของแผนที่1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ align tool ตรึงจุดพิกัดที่มุมทั้ง 4 ด้านของแผนที่1
1.เลือกชั้นข้อมูล ภาพระวางแผนที่ ให้เป็นชั้นข้อมูล(Theme)ที่ active 2.เลือก ปุ่มเครื่องมือ align tool 3.นำ mouse pointer ไปวางที่มุม ของภาพระวางแผนที่ 4.คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้าย แล้วลากมุมของ ภาพแผนที่ไปวางที่ขอบของชั้นข้อมูลดัชนีระวาง 5.ทำเช่นนี้ทั้งสี่ด้าน แล้ว save ภาพที่ตรึงแล้วไว้ในชื่อใหม่ หรือ 4. นำ mouse pointer ไปวางที่มุม คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้าย แลัวคลิ๊กเมาส์ปุ่มขวา เลือก ENTER TO COORDINATE แล้วใส่ค่าพิกัด X Y ที่เป็น WGS84 UTM

2

3

4 การใช้ align tool ตรึงจุดพิกัดที่มุมทั้ง 4 ด้านของแผนที่ 2
หรือ 1.เลือกชั้นข้อมูล ภาพระวางแผนที่ ให้เป็นชั้นข้อมูล(Theme)ที่ active 2.เลือก ปุ่มเครื่องมือ align tool 3.นำ mouse pointer ไปวางที่มุม ของภาพระวางแผนที่ 4. นำ mouse pointer ไปวางที่มุม คลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้าย แลัวคลิ๊กเมาส์ปุ่มซ้าย ขวา เลือก ENTER TO COORDINATE แล้วใส่ค่าพิกัด X Y ที่เป็น WGS84 UTM 5.ทำเช่นนี้ทั้งสี่ด้าน แล้ว save ภาพที่ตรึงแล้วไว้ในชื่อใหม่

5


ดาวน์โหลด ppt การใช้ align tool ตรึงจุดพิกัดที่มุมทั้ง 4 ด้านของแผนที่1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google