งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
การนำเข้าข้อมูลจาก EXCEL สู่ระบบ GIS

2 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView

3 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
1.เตรียมตารางข้อมูลที่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าพิกัดในแนวแกน X และ Y ของโครงการ หากเป็นค่า UTM ให้ใส่ค่าเต็มคือ มีตัวเลข 6 หลักในแนวแกน X และ 7 หลักในแนวแกน Y 2.ตารางข้อมูลอาจทำใน EXCEL ก็ได้ เพียงแต่ต้องระวังว่า ตัวข้อมูลที่เป็นตัวเลขทุก Field ต้องมี Format เป็น Numeric และควรมี ทศนิยมอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

4 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
3.เลือก Cell ข้อมูลที่จะนำมาใช้โดยเลือกให้พื้นเป็นสีดำ

5 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
4.บันทึกแฟ้มข้อมูลเป็น รูปแบบของ DBASE 4

6 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
Excel จะเตือนว่าถ้าบันทึกเป็น DBF จะใช้งานหลายแผ่นไม่ได้ ให้ตอบ OK

7 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
5.ที่ View ใน Project Window เลือก Table แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อเลือกตารางที่ทำเป็น DBASE 4 ไว้ 2 1

8 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
ตารางที่เรียกเข้ามาจะเหมือนกับที่ทำใน EXELS

9 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
6.ที่ ArcView ใน Project Window เลือก View แล้วคลิกปุ่ม New 2 1

10 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
7.เลือกเมนู View เลือก Add Event Theme 1 2

11 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
จะปรากฏกล่องข้อความให้เลือกว่าต้องการใช้ข้อมูลจากตารางไหนเพื่อมา generate และต้องเลือกว่าจะใช้ข้อมูลจาก field ใดมาเป็นแนวแกน X และ Y เมื่อเลือกครบแล้วคลิก OK

12 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
8.ผลที่ได้จะปรากฏเป็นชั้นข้อมูลในหน้าต่าง View แต่ต้องสังเกตว่าชั้นข้อมูลนี้ไม่ได้มีนามสกุลเป็น SHP แต่มีนามสกุลเป็น DBF และมีชื่อเช่นเดียวกับ file ที่ใช้เริ่มต้น

13 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าข้อมูลตารางได้ถูกนำมาเขียนเป็นแผนที่เรียบร้อยแล้ว

14 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
9.เมื่อต้องการนำผลที่ได้นี้ไปใช้งานในฐานะชั้นข้อมูลหนึ่งของแผนที่ต้องเปลี่ยนผลที่ได้นี้ให้เป็น Shape File โดยการ ใช้เมนู Theme เลือก Convert to Shape File 1 2

15 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
จะเกิดกล่องข้อความถามว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเก็บไว้ที่ใด ในขั้นนี้อาจจะตั้งชื่อชั้นข้อมูลใหม่ได้ เมื่อตอบครบแล้วคลิก OK จะมีกล่องข้อความถามว่าต้องการใส่ชั้นข้อมูลใหม่ลงใน View เดิมหรือไม่ ตอบ Yes

16 การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView
10.ผลที่ได้จะเกิดเป็นชั้นข้อมูลใหม่ที่เหมือนข้อมูลเดิมแต่ต่างกันที่มีนามสกุลเป็น Shp และข้อมูลนี้จะสามารถแก้ไขหรือนำมาคำนวณร่วมกับข้อมูลอื่นๆได้

17 การ เปลี่ยน projection
เริ่มด้วยการเลือกเมนู File  Extension เลือก  projector แล้วคลิกเลือกให้เกิดเครื่องหมายถูกหน้า projector แล้ว OK

18 การ เปลี่ยน projection
ปุ่ม projector หลังจากเลือกใน extension อยู่ตรงนี้

19 การ เปลี่ยน projection
กรณีที่ 1 ถ้าข้อมูลเป็น UTM อย่างในกรณีนี้ จุดจังหวัดเป็น UTM โดยจะเห็นได้จากเมื่อเอา mouse ไปวางบนจุดข้อมูลแล้วจะได้ค่าตำแหน่งพิกัดเป็นเลขหลักแสนหรือล้าน ดังรูป จะเห็นว่าตอนนี้ ช่อง scale จะเป็น ช่องว่างๆคือยัง ไม่รู้จัก scale

20 การ เปลี่ยน projection
ขั้นแรกให้กำหนด property ของชั้นข้อมูลนั้นก่อน โดย ที่เมนู เลือก View แล้วเลือก property แล้วจะได้ หน้าต่าง View Property ดังรูป

21 การ เปลี่ยน projection
ขั้นแรกให้กำหนด property ของ View นั้นก่อน โดย ที่ช่อง Map Unit เลือก meter ที่ช่อง Distance Unit เลือก meter แล้วกดปุ่ม OK

22 การ เปลี่ยน projection
เมื่อเลือกครบแล้วจะเห็นว่า ช่อง scale จะมีตัวเลขขึ้นให้เป็น 1:เท่านั้นเท่านี้ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม projector นี้

23 การ เปลี่ยน projection
โปรแกรมจะถาม projection ของ ชั้นข้อมูลเดิมให้ตอบ OK แล้วจะเกิดหน้าต่าง projection properties ให้เลือก category เป็น UTM-1983 Type เป็น Zone 47 แล้ว OK

24 การ เปลี่ยน projection
โปรแกรมจะถาม projection ของ ชั้นข้อมูลใหม่(output)ที่จะเกิดขึ้นให้เลือกเป็น ให้เลือกเป็น decimal degree แล้ว คลิก OK

25 การ เปลี่ยน projection
โปรแกรมจะถาม ให้ยืนยันคำสั่งให้ตอบ Yes โปรแกรมจะถามอีกว่าจะให้แสดงชั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นไหมให้ตอบ Yes โปรแกรมจะถามต่อว่าจะแสดงชั้นข้อมูลที่ไหน ให้เลือก New View แล้ว OK

26 การ เปลี่ยน projection
โปรแกรมจะถามว่าจะเก็บไว้ชื่อชั้นข้อมูลอะไร เก็บไว้ที่ไหน ก็ให้ตั้งชื่อแล้วเลือกที่จะเก็บ แล้ว OK

27 การ เปลี่ยน projection
โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง view อันใหม่พร้อมทั้งมีชั้นข้อมูลตามที่เราตั้งชื่อ ให้สังเกตว่าชั้นข้อมูล นี้เมื่อนำเม้าส์ไปวางที่ จุดจังหวัดจะ แสดงพิกัด เป็นเลขหลักร้อย แสดง ว่าเป็น Decimal Degree ตามที่ต้องการแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การ Generate ตารางข้อมูลให้เป็นแผนที่โดยใช้ ArcView

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google