งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ 1 โจทย์ ชาย อายุ 59 ปี มีไข้ ตรวจชีพจร และฟังได้หัวใจเต้นไม่ส่ำเสมอ ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ 1 โจทย์ ชาย อายุ 59 ปี มีไข้ ตรวจชีพจร และฟังได้หัวใจเต้นไม่ส่ำเสมอ ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ 1 โจทย์ ชาย อายุ 59 ปี มีไข้ ตรวจชีพจร และฟังได้หัวใจเต้นไม่ส่ำเสมอ ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด

2 ข้อ 2 หญิง อายุ 55 ปี ใจสั่นมา 1 วัน ทำ ECG ดังแสดง

3 ข้อ 4 ชาย อายุ 54 ปี มาตรวจสุขภาพประจำปี ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด

4 ข้อ 5 ชาย อายุ 54 ปี ใจสั่น ทำ ECG ดังแสดง

5 ข้อ 7 ชาย อายุ 45 ปี พบความดันโลหิตสูง ทำ ECG ดังแสดง

6 ข้อ 8 หญิง อายุ 67 ปี ใจสั่น ทำ ECG ดังแสดง

7 ข้อ 10 หญิง อายุ 65 ปี ความดันโลหิตสูง ทำ ECG ดังแสดง

8 ข้อ 11 หญิง อายุ 52 ปี ใจสั่น ทำ ECG ดังแสดง

9 ข้อ 13 หญิง อายุ 72 ปี เป็นลม ทำ ECG ดังแสดง

10 ข้อ 14 ชาย อายุ 54 ปี มาตรวจสุขภาพประจำปี ทำ ECG ดังแสดง

11 ข้อ 16 หญิง อายุ 81 ปี ใจสั่น เป็นลม ทำ ECG ดังแสดง

12 ข้อ 17 หญิง อายุ 39 ปี ใจสั่น ทำ ECG ดังแสดง

13 ข้อ 18 ชาย อายุ 56 ปี มาตรวสุขภาพประจำปี ทำ ECG ดังแสดง

14 ข้อ 20 หญิง อายุ 47 ปี ใจสั่น เป็นลม ทำ ECG ดังแสดง

15 ข้อ 21 หญิง อายุ 36 ปี มีไข้ ตรวจได้ชีพจร และหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ
ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด

16 ข้อ 23 หญิง อายุ 74 ปี ตรวจร่างกายพบชีพจร และหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด

17 ข้อ 24 หญิง อายุ 70 ปี เป็นลม ทำ ECG ดังแสดง

18 ข้อ 26 ชาย อายุ 65 ปี เป็นลม ทำ ECG ดังแสดง

19 ข้อ 27 ชาย อายุ 60 ปี ความดันโลหิตสูง ทำ ECG ดังแสดง

20 ข้อ 29 ชาย อายุ 80 ปี ตรวจชีพจร และฟังได้หัวใจเต้นไม่ส่ำเสมอ
ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด

21 ข้อ 30 ชาย อายุ 69 ปี เป็นลม ทำ ECG ดังแสดง

22 หญิง อายุ 80 ปี ใจสั่น ทำ ECG ดังแสดง


ดาวน์โหลด ppt ข้อ 1 โจทย์ ชาย อายุ 59 ปี มีไข้ ตรวจชีพจร และฟังได้หัวใจเต้นไม่ส่ำเสมอ ทำ ECG ดังแสดง จงอ่าน ECG นี้โดยละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google