งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี
การจัดการความรู้ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี -3 ธันวาคม 2553

2 การจัดการความรู้คืออะไร

3

4

5

6

7

8

9

10 กิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร 8 domains in assessing KM in organization
การสร้างความรู้ใหม่ การเข้าถึงความรู้อันทรงค่าจากแหล่งภายนอก การใช้ความรู้ทรงคุณค่านั้นในการช่วยการตัดสินใจ นำความรู้ไปปรับใช้กับกระบวนการ ผลผลิตและ/หรืองานบริการ การนำเสนอความรู้ในรูปแบบเอกสาร ฐานข้อมูล ซอฟท์แวร์ การกระตุ้นการเติบโตของความรู้ผ่านวัฒนธรรมองค์กรและค่าตอบแทน ส่งถ่ายความรู้ที่ดำรงอยู่ไปยังส่วนต่างๆขององค์กร การตรวจวัดคุณค่าของทรัพยากรความรู้ และ/หรือผลกระทบของการจัดการความรู้

11

12

13

14 กิจกรรมจัดการความรู้ในโรงพยาบาล
Community of Practice Routine to Research Best Practice Center of Excellence Meeting/Conference Journal Club Medical Research

15 กิจกรรม KM ในอดีต การอบรม PMQA แก่บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร รพ.ราชวิถี CoP workshop มอบหมายให้ CoP จัดสร้างนวัตกรรม โครงการจัดเก็บความรู้เพื่อการจัดการความรู้ใน รพ.ราชวิถี การฝึกอบรมเพื่อจัดทำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) KM Day มหกรรมจัดการความรู้ การจัดประกวดและเผยแพร่ นวัตกรรมของบุคลากร รพ.ราชวิถี

16 KM Day 2009

17

18

19 CoP ใบสั่งยาที่ไม่ชัดเจนและการลด medical errors

20 CoP กายภาพบำบัดพิชิตโรคปวดไหล่
CoP การพัฒนาแบบประเมินการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจ CT 64 slice CoP การวิจัยชีวโมเลกุล CoP การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ CoP การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด CoP การป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล

21 CoP การบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้โปรแกรม ICNP

22 กิจกรรม KM ในอดีต (ต่อ)
โครงการจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อจัดการความรู้ใน รพ.ราชวิถี การฝึกอบรมการเป็น Web Blogger การฝึกอบรม E-learning การฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกวิดิโอหน้าจอด้วย Camtasia Studio

23 กิจกรรม KM ในปัจจุบัน โครงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รพ.ราชวิถี
CoP Assessment CoP workshops CoP innovation โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ของ รพ.ราชวิถี รายการ TV internet ทางสุขภาพ รพ.ราชิถี ผ่านระบบ Planet และ Blog ของเว็บ Knowledgevolution รพ ราชวิถี

24 กิจกรรม KM ในปัจจุบัน โครงการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อการจัดการความรู้ รพ.ราชวิถี การฝึกอบรม การจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2 สัปดาห์/ครั้ง โครงการจัดประกวดผลงานของศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้

25 กิจกรรม KM ในอนาคต โครงการจัดทำ TV Internet (Live) เพื่อการจัดการความรู้ รพ.ราชวิถี โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการวิจัยแบบ R2R โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ โครงการจัดประกวดผลงานของศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้

26 ประเด็นพัฒนาในการจัดการความรู้
สร้างระบบไอทีรองรับทั้งการแสวงหา จัดเก็บ แบ่งปัน เผยแพร่ และนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ใช้ไอทีทำให้จัดเก็บ Tacit knowledge ได้ง่ายๆและรวดเร็ว ครอบคลุมการจัดเก็บวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บในระบบบล็อกในงานต่างๆ เช่น Meeting, Journal Club, Conference

27 ประเด็นพัฒนาในการจัดการความรู้
เน้นผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ที่แปลงมาเป็น explicit knowledge เช่น เอกสาร บล็อก แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติในงานประจำ เน้นสร้างคุณลิขิต บันทึก บันทึก และบันทึก การสร้างนักเล่าเรื่องไม่ยากเท่าสร้างคุณลิขิต อย่าลืมขั้นตอนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่าลืมการประเมินการจัดการความรู้ ให้เห็นความคืบหน้าของงาน ตัวจริง รู้ตัวเองว่ายังขาดกระบวนการใด และจะก้าวไปทาง ใด สวัสดี จบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google