งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices
July 14’2006 Saowaluck Theerasuepsakul Vinythai Public Company Limited LOGISTICS

2 “From production to delivery”
Present by Miss Saowaluck Theerasuepsakul Logistics Division Manager Vinythai Public Company Limited address : Scope of Activity “From production to delivery” Sales and production planning Routing and Delivery Inland Transportation Support customer for safely unloading

3 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ร่วมทุนระหว่างบริษัท โซลเวย์ เอส เอ ประเทศเบลเยี่ยม บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สำนักงาน กรุงเทพฯ : ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์ ถ. พระราม 4 คลองเตย โรงงาน ระยอง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล

4 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โรงงานผลิตของบริษัทฯ เป็นกระบวนการผลิตแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบ และ สาธารณูปโภค ซึ่งจัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด อาทิ เอธิลีน จาก บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เกลือ จาก บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และ กระแสไฟฟ้า จาก บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS จาก BVQI และ ISO/IEC 17025 จาก สมอ. ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์คลอร์อัลคาไล และได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ประเภทวัตถุเจือปน สำหรับผลิตภัณฑ์โซดาไฟเหลว จากสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

5 Logistics Management ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ - กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) - การผลิต(Manufacturing) - การจัดเก็บ (Storage) - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) - การจัดจำหน่าย (Distribution) - การขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

6 Logistics Management ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ - กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) - การผลิต(Manufacturing) - การจัดเก็บ (Storage) - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) - การจัดจำหน่าย (Distribution) - การขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

7 BUSINESS FLOW of VNT’s LOGISTICS
Send electronic DO to the transporter Receive DO for truck planning and book time window; go to VNT Receive truck planning Approved order Truck entry to plant upon time window Sending truck follow as time window Customer send PO to sale Truck identification by e-technology Loading PVC Loading Caustic Soda Delivery goods to customer.

8 Our Transport Management
Outsourcing Road Transport to Transportation Service Providers and Closely Working together with Our Customers Manage Transport Service Providers with Partnership Relationship and Long term contracts SHE Q commitment Standard / Procedure / Operation / KPI / Communication CATEMAG

9 Transport Products PVC Resin (Siamvic), powder
transport: Road bulk tanker, Dry cargo flat-bedded Truck, Dry cargo 20’ & 40’ Containers Caustic Soda (NaOH), liquid chemical transport: Road bulk tanker

10 Responsibilities of Vinythai Public Company
Organizes the periodical meeting to transporters. Organizes Safety awareness & refreshment training for drivers / transporters Manages Tank car inspection Audits to Transporters and Re/Evaluation on yearly basis Organizes an Exercise emergency control plan Support customers for safely unloading such as technical assistance, standard quick coupling information

11 Responsibilities of Transporters
Commits to transportation services with reference to Thai Law, VNT rules and regulation. Organizes Safety awareness & refreshment training such Defensive driving for drivers, as well as Training Records Manages Yearly physical examination & Reports Organizes Truck/Road tanker preventive maintenance & Records Organizes & Does tanker inspection & records, reports to VNT Reports immediately to Vinythai for any discovered incident/accident and timely do an investigation report Drills an Exercise emergency control upon pre-plan

12 TRANSPORTATION CONTROL
Summary to Control Conditions Thai Law, Rule & Regulation Service Quality Safety Program Meeting Training & Record Truck/Tanker Inspection Personal Protection Equipment Transporters Audit and Re/Evaluation

13 Sustainable Development on Logistics
Our MANAGEMENT PRACTICSE Logistics Management : Key Performance Indication (KPI) Sustainable Development on Logistics Technology Innovation KPI People Development SHE Q

14 Target Quality Objective
Monitoring program Number of claims (Agreed target ) No of Complaints No of D/E shipment Customer Claims Non-Conformance Delay/Early Shipment Quality Performance Indicator: Number of customer claims Number of complaints Number of delay/early shipment

15 Safety Objective Zero Performance Indicator :Number of Accidents
None first aid accident from transportation and unloading of Products None lost work day accident from transportation and unloading of Products None product leakage accident from transportation and unloading of Products Target Zero Performance Indicator :Number of Accidents

16 Action Plans VNT Actions
Safety awareness/refreshment training for drivers Truck/Tanker inspection Transporter audit Standardize unloading point at customer battery limit Together by VNT and transporters Periodical meeting Exercise emergency control plan Transporters Actions (reports to VNT) Defensive driving and Safety awareness training for drivers Truck/Tanker preventive maintenance program Yearly Physical examination to drivers Random visual check and drug is a must

17 5R’s : Right Quality, Right Quantity ,Right place,
Road Tanker Our transporters manage together with Vinythai for service quality by Dedicated Road tankers to VNT’s customers; which built upon Thai code / an international standard. We deliver the 5R’s to our customers by our business partner with the safety and environmental care. 5R’s : Right Quality, Right Quantity ,Right place, Right Time, Right Cost

18 Q & Q U E S T I O N S A N S W E R S A

19 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION Visit our web site : www.vinythai.co.th


ดาวน์โหลด ppt LOGISTICS SERVICE PROVIDER INTERFACE Good Management Practices

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google