งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Booth and Sattayarak, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Booth and Sattayarak, 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Booth and Sattayarak, 2010

2

3 แอ่งโคราช แอ่งสกลนคร แอ่งสะสมตะกอนโคราช แอ่งอุดร-สกลนคร แอ่งโคราช-อุบล แอ่งเวียงจันทร์ แอ่งน้ำเทิน แอ่งสุวรรณเขต แอ่งจำปาสัก

4 Seismic Line along the Highway #23
Sattayarak & Polachan, 1990 Sattayarak,N,2008

5

6 ท่าพระ- โกสุมพิสัย W E ธวัชบุรี-เสลภูมิ W E โนนสูง-พิมาย S N

7 หมวดหินภูทอก . หมู่หินภูทอกน้อย ส่วนใหญ่เป็นหินทราย . หมู่หินคำตะก้า
หินทรายแป้งกับหินทราย . หมู่หินนาหว้า หินโคลน

8 บริเวณนครไทย-ภูสอยดาว
หมวดหินภูขัด หินทราย ~~~~~~~~~~ หมวดหินเขาย่าปุก หินทรายกับทรายแป้ง หินโคลนกับทรายแป้ง หมวดหินมหาสารคาม

9 หินตะกอนที่สะสมตัวบนบกในมหายุคเมโสโซอิกกับเขื่อน
เขื่อนในที่ราบสูงโคราช ชั้นหินเอียงไปทางปลายน้ำ เขื่อนน้ำเทิน-หินบุน ปัญหาเรื่องชั้นเกลือหินใต้ดิน เขื่อนในภาคอื่นของประเทศ เขื่อนแควน้อย

10


ดาวน์โหลด ppt Booth and Sattayarak, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google