งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการสื่อสารดาวเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการสื่อสารดาวเทียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการสื่อสารดาวเทียม
อ.ปรีชา อูปคำ

2 ระบบการสื่อสารดาวเทียมคืออะไร
ดาวเทียมสื่อสารนั้นเป็นสถานีทวนสัญญาณที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศ เข้าสู่วงโคจรโดยมีความห่างจากพื้นโลกโดยประมาณ 35,786  Km ดาวเทียมสื่อสารที่ส่งขึ้นไปครั้งแรกเมื่อปี  2508 โดยองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ      (INTERNATIONAL     TELLECOMMUNICATIONS SATTELLITE  ORGANIZATION ) หรือเรียกย่อๆ ว่า INTELSAT

3 ระบบการสื่อสารดาวเทียมคืออะไร
ผู้ริเริ่มให้แนวคิดการสื่อสารดาวเทียมคือ “อาเธอร์ ซี คลาร์ก” (Arthur C. Clarke) โดยเขียนบทความ เรื่อง “EXTRA  TERRESTRIAL RELAYS” ในนิตยสาร“WIRELESS   WORLD”ฉบับเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1945   โดยใช้สถานีถ่ายทอดที่ลอยอยู่ในอวกาศเหนือพื้นโลกขึ้นไป ประมาณ  35,786 กิโลเมตรจำนวน 3 สถานี

4 ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม
4 ต.ค.1957 สปุทนิก 1 (SPUTNIK 1) ของสหภาพโซเวียต พ.ย.1957 สปุทนิก  2  (SPUTNIK 2)    โดยมีสุนัขชื่อ “ไลก้า” (LAIKA) ขึ้นไปด้วย 31 ม.ค.1958 อเมริกาก็ส่งดาวเทียม เอ็กซ์พลอเรอร์ 1 (EXPLORER 1) 18 ธ.ค. 1958 อเมริกาส่งดาวเทียมเพื่อการสื่อสารดวงแรกมีชื่อว่า “สกอร์” (SCORE) 

5 ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม
20 ส.ค ก่อตั้ง INTELSAT 10 ต.ค  มีการถ่ายทอดโทรทัศน์พิธีเปิดงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 18 จากกรุงโตเกียว  ผ่านดาวเทียม SYNCOM III   ไปสหรัฐอเมริกา เป็นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมครั้งแรกของโลก 6 เม.ย 1965  ดาวเทียม TELSAT 1 ที่รู้จักกันดีในชื่อว่า  EARLY  BIRD  ส่งขึ้นไปเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเพื่อการพานิชย์ดวงแรกของโลก

6 ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม
20 ส.ค ก่อตั้ง INTELSAT 10 ต.ค  มีการถ่ายทอดโทรทัศน์พิธีเปิดงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 18 จากกรุงโตเกียว  ผ่านดาวเทียม SYNCOM III   ไปสหรัฐอเมริกา เป็นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมครั้งแรกของโลก 6 เม.ย 1965  ดาวเทียม TELSAT 1 ที่รู้จักกันดีในชื่อว่า  EARLY BIRD  ส่งขึ้นไปเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเพื่อการพานิชย์ดวงแรกของโลก

7 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ดาวเทียมดวงที่ 1 โคจรอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก ดาวเทียมดวงที่ 2 โคจรอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก     ดาวเทียมดวงที่ 3 โคจรอยู่เหนือมหาสมุทรอินเดีย        

8 วงโคจรดาวเทียม 1 วงโคจรตามแนวเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Orbit)
 2 วงโคจรตามแนวขั้วโลก (เหนือ - ใต้) (Polar Orbit)

9 วงโคจรดาวเทียม 1.วงโคจรระดับต่ำ (LEO:Low Earth Orbit) ความสูงไม่เกิน 2,000 Km 2.วงโคจรผ่านขั้วโลก (PO:Polar Orbit) ความสูงไม่เกิน 2,000 Km 3.วงโคจรระดับกลาง (MEO:Medium Earth Orbit) ความสูง 8,000-12,000 Km 4.วงโคจรค้างฟ้า (GEO:Geosynchronous Earth Orbit) ความสูง 36,000 Km

10 วงโคจรดาวเทียม 1.วงโคจรระดับต่ำ (LEO:Low Earth Orbit)
- ความสูงไม่เกิน 2,000 Km - วงโคจรรูปวงกลม - 28,000 Km/ชั่วโมง(1รอบใช้เวลา30นาที) - โครงข่ายดาวเทียม Global Star โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (Iredium)

11 วงโคจรดาวเทียม 2.วงโคจรผ่านขั้วโลก (PO:Polar Orbit)
- ความสูงไม่เกิน 2,000 Km - วงโคจรเคลื่อนที่เหนือไปใต้ - สำรวจพื้นผิวโลก สภาพแวดล้อม อากาศ - ดาวเทียม TIROS (Television Infrared Operation System) วิจัยทางวิทยาศาสตร์

12 วงโคจรดาวเทียม 3.วงโคจรระดับกลาง (MEO:Medium Earth Orbit)
- ความสูง 8,000-12,000 Km - วงโคจรเอียงทำมุมกับเส้นศูนย์สูตร - ส่งข้อมูลความเร็วสูง ประชุมทางไกลด้วยภาพ หรือโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม - ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์

13 วงโคจรดาวเทียม 4.วงโคจรค้างฟ้า (GEO:Geosynchronous Earth Orbit/Geostationary Orbit) - วงโคจรคล้าก เป็นเกียรติแก่ Arthur C Clarck - ความสูง 36,000 Km - วงโคจรระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตร - ความเร็วเท่าโลกหมุน(1รอบ/24ชั่วโมง) - ดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม

14 ตำแหน่งดาวเทียม

15 ประเภทการใช้งานดาวเทียม 3 ประเภท
1. ดาวเทียมสื่อสาร ได้แก่ ดาวเทียมปาลาปา  ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียม TDRS ดาวเทียมอินมาร์แซต ดาวเทียม ASTRA

16 ประเภทการใช้งานดาวเทียม 3 ประเภท
2. ดาวเทียมสำรวจ ได้แก่ ดาวเทียมLANDSAT ดาวเทียมMETEOR  ดาวเทียม EXPLORER ดาวเทียม GMS ดาวเทียม NOVA 6-9 ดาวเทียม NOAA และ THEOS

17 ประเภทการใช้งานดาวเทียม 3 ประเภท
3.ดาวเทียมยุทธวิธี เป็นดาวเทียมที่มีหลายรูปแบบ แล้วแต่ความต้องการทางด้าน กิจการทหาร

18 ย่านความถี่ที่ใช้งานดาวเทียม
1.สัญญาณเชื่อมโยงขาขึ้น (Up-link)   2.สัญญาณเชื่อมโยงขาลง(Down–link)       

19 ระบบส่งสัญญาณดาวเทียม
1.ระบบ C-BAND ความถี่อยู่ในช่วง 4–8 GHz      2.ระบบ KU-BAND ความถี่อยู่ในช่วง GHz       3.ระบบ KA-BAND ความถี่อยู่ในช่วง GHz      

20 ระบบสื่อสารดาวเทียม 2 ส่วน
ตัวดาวเทียม   สถานีภาคพื้นดิน      

21 ส่วนประกอบตัวดาวเทียมสื่อสาร
 1.ระบบจ่ายกำลัง  2.ระบบควบคุมวงโคจรและท่าทีการโคจร  3.ระบบการวัดและการบังคับระยะไกล  4.ระบบสื่อสาร  5.ระบบสายอากาศ

22 ส่วนประกอบตัวดาวเทียมสื่อสาร

23

24

25 ส่วนประกอบสถานีภาคพื้นดิน

26 ประโยชน์การสื่อสารดาวเทียม

27 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ระบบการสื่อสารดาวเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google