งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การจัดแต่งเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การจัดแต่งเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การจัดแต่งเอกสาร
Microsoft Word 2003 เรื่อง การจัดแต่งเอกสาร นางสาวศิริกัลยา อุดมรัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา หมู่ 3 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

2 เมนูบทเรียน จัดข้อความที่พิมพ์ในเอกสาร การแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์
วิธีใส่สัญลักษณ์แปลก ๆ การเปลี่ยนรูปแบบอักษร– ข้อความ การแทรกรูป การสร้างตาราง

3 จัดข้อความที่พิมพ์ในเอกสาร
เปลี่ยนฟอนต์ ขนาดตัวอักษร ฟอนต์ คือ รูปแบบของตัวอักษรต่างๆ ฟอนต์มีหลายแบบด้วยกัน ให้ดูที่ชื่อฟอนต์ ถ้าลงท้ายด้วย New, UPC (มาพร้อม Office) หรือขึ้นต้นด้วย PSL, JS, DB ใช้ได้กับภาษไทยและอังกฤษ ส่วนฟอนต์อื่น ๆ ใช้ได้กับภาษาอังกฤษเท่านั้น เปลี่ยนฟอนต์ เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวเข้ม ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ เมนูหลัก ถัดไป

4 วิธีใส่สัญลักษณ์แปลกๆ
วิธีแทรกสัญลักษณ์ 1) คลิกตรงตำแหน่งที่จะแทรกสัญลักษณ์พิเศษ 2) เลือกคำสั่ง Insert (แทรก)  Symbol (สัญลักษณ์) 3) บนแทบ Symbols (สัญลักษณ์) คลิกเลือก Font (แบบอักษร) เพื่อแสดงรายชื่อฟอนต์ คลิกเลือกฟอนต์ที่ต้องการ 4) คลิกเลือกสัญลักษณ์ที่จะใช้ 5) คลิกปุ่ม Insert (แทรก) เพื่อแทรกสัญลักษณ์ที่เลือกไว้ 6) คลิก Close (ปิด) “คลิก 1 ครั้งเพื่อดูหน้าตาของ แบบอักษร” เมนูหลัก ถัดไป

5 การแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์
1. คลิกปุ่ม Print Layout View (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์) 2. เลือกย่อหน้าที่จะจัดเป็นคอลัมน์ ถ้าไม่เลือกจะแบ่งคอลัมน์ทั้งเอกสาร 3. เลือกเมนู Format (รูปแบบ)  Columns (คอลัมน์) หรือคลิกที่ปุ่ม 4. คลิกเมาส์ให้ได้จำนานคอลัมน์ที่ต้องการ คลิกปุ่มคอลัมน์ เมนูหลัก ถัดไป

6 จัดการกับรูปแบบตัวอักษร
1) เลือกข้อความที่ต้องการ 2) เลือกคำสั่ง Format  Font (รูปแบบ  แบบอักษร) 3) กำหนดค่าต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น กำหนด แบบอักษร (Font), ลักษณะแบบอักษร (Font Style), ขนาดตัวอักษร (Size), สีของตัวอักษร (Color), ลักษณะพิเศษของตัวอักษร (Effects) เป็นต้น ซึ่งจะมีช่องที่แสดงตัวอย่างของรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนด 4) คลิก OK (ตกลง) “คลิก 1 ครั้งเพื่อดูหน้าตาของ แบบอักษร” เมนูหลัก ถัดไป

7 การแทรกรูป ใส่รูปคลิปอาร์ต (Clip Art)
วิธีที่ 1 : โดยคำสั่ง Insert Clip Art 1) เลือกคำสั่ง Insert (แทรก)  Picture (รูปภาพ)  Clip Art (ภาพตัดปะ) หรือคลิกปุ่ม Insert Clip Art 2) บนทาสก์เพนของ Clip Art (ภาพตัดปะ) ใส่ข้อความที่ต้องการ ค้นหาลงในช่อง Search for เช่น Computer หรือ ระบุประเภท ของรูปภาพ เช่น *.jpg แล้วคลิกปุ่ม go (ไป) 3) ในกรอบผลลัพธ์จะแสดงรูปภาพที่ค้นหาได้ ให้คลิกเลือกรูปภาพ เมนูหลัก ถัดไป

8 ภาพแสดงการแทรกรูปภาพ
1. Insert (แทรก) Picture (รูปภาพ) Clip Art (ภาพตัดปะ) 2. ใส่ข้อความที่ต้องการเกี่ยวกับภาพ คลิกปุ่ม Go (ไป) เพื่อหาภาพที่ต้องการ 1. หรือคลิกปุ่ม Insert Clip Art 3. คลิกเลื่อน เพื่อเลือกรูปภาพและคลิกเลือกรูปภาพ เมนูหลัก ถัดไป

9 การแทรกรูป วิธีที่ 2 : โดยใช้ Clip Organizer
1) คลิกที่ Organize clips(จัดระเบียบภาพตัดปะ) บนทาสก์เพนของคลิปอาร์ต 2) ในวินโดว์ Microsoft Clip Organizer ด้านซ้ายจะแสดง Collection List (รายการคอลเลกชัน) ส่วนทางด้านขวาจะแสดงรายชื่อ จะแบ่งคอลเลกชันออกดังนี้ • My Collections คอลเลกชันรูปภาพภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ • Office Collections คอลเลกชันรูปภาพที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม • Web Collections คอลเลกชันรูปภาพที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ Office Online 3) คลิกที่ลูกศรข้างรูป เลือกคำสั่ง Copy (คัดลอก)หรือคลิกที่รูปแล้วลากวางบนเอกสาร 4) คลิกปิด เมื่อไม่ต้องการใช้ Clip Organizer แล้ว 5) คลิกขวาในเอกสารตรงตำแหน่งที่จะวางภาพ แล้วเลือกคำสั่ง Paste (วาง) เมนูหลัก ถัดไป

10 ภาพแสดงการแทรกรูปภาพ
2. คลิกกลุ่ม Office Collections และเลือกคอเลกชันที่ต้องการ 3. คลิกลากไปวางที่เอกสาร Word หรือเลือกคำสั่ง Copy (คัดลอก) 1. คลิก เมนูหลัก ถัดไป

11 วิธีที่ 3 : ใช้รูปภาพออนไลน์ (Clip Art on Office Online)
การแทรกรูป 1) คลิกเลือก Clip art on Office Online (ภาพตัดปะบน Office Online ) 2) จะเปิดเว็บเพจที่ไมโครซอฟท์เตรียมไว้ให้ คลิกเลือกประเภทของรูปที่ต้องการ 3) คลิกเลือกรูปให้ครบตามต้องการ 4) คลิกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่อง หลังจากนั้นโปรแกรมจะติดตั้งรูปไว้ที่ Clip Organizer ในโฟล์เดอร์ชื่อ “คลิปที่ดาวน์โหลดมา” วิธีที่ 3 : ใช้รูปภาพออนไลน์ (Clip Art on Office Online) คลิกตรงนี้ เมนูหลัก ถัดไป

12 การสร้างตาราง การสร้างตารางด้วยคำสั่ง 1) คลิกในตำแหน่งที่จะสร้างตาราง
2) เลือกเมนู Table (ตาราง) Insert (แทรก) Table (ตาราง) เมนูหลัก ถัดไป

13 การสร้างตาราง การสร้างตารางด้วยคำสั่ง
3) ระบุจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number of Columns (จำนวนคอลัมน์) 4) ระบุจำนวนแถวในช่อง Number of rows (จำนวนแถว) 5) กำหนดความกว้างของคอลัมน์ โดย • Fix column width (ความกว้างคอลัมน์คงที่) • AutoFit to contents (ปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา) • AutoFit to window (ปรับพอดีอัตโนมัติกับหน้าต่าง) 6) คลิก OK (ตกลง) เมนูหลัก ถัดไป

14 การสร้างตาราง เมนูหลัก ถัดไป

15 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การจัดแต่งเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google