งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ๒๐๐ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๘๓๘๓๓๒

3 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ๒๐๐ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๘๓๘๓๓๒

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายสมเดช สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นายปราโมทย์ โสภาพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน สร.ผด.๑/๑๑ นายภูริพัฒน์ ช่วยความดี .ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน สร.ผด.๒/๑๑ นางน้ำทิพย์ เฉลิมกิจ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน นายดนัย ดาวรัตน์ ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๔/หน. นายธีระ ชมบุญ ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๓ นางอารีย์ สนธิ ตำแหน่ง ช่างเขียน ช.๓ นางสมบูรณ์ ทัพศิลา ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป บ ๒

5 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายสมเดช สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ลูกจ้างประจำ นายยุทธศักดิ์ วงษ์เฉลิม ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๔/หน. นายสุทัศน์ อุ่นแท่น ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๓ นายชัยภูมิ จิตต์จำนงค์ นางอารีย์ บุตรอากาศตำแหน่ง ช่างเขียน ช.๔

6 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 3 คน เนื่องจากการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศ ใน สชป.๑๑ ยังมีปริมาณงานจำนวนมาก และสนับสนุนงานนโยบายของระดับจังหวัด และตามนโยบายของกรมชลประทาน ตำแหน่ง หนักงานธุรการ จำนวน 1 คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการที่ปฏิบัติงานอยู่จะมีการเกษียณอายุราชการภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

7 อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน
ต้องการรถกระบะตอนครึ่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้กับหน่วยงานสำรวจภูมิประเทศ ในการสำรวจภาคสนาม, บรรทุกช่างสำรวจ, คนงาน พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด (พร้อมปริ้นเตอร์) เพื่อใช้กับงานประมวลผลด้านข้อมูลสำรวจ และใช้กับสำนักงาน

8 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน
รายการครุภัณฑ์ที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ครอบครองอยู่ ลำดับ รายการ รวมจำนวน ชำรุด ที่ (อัน/เครื่อง/ชุด) กล้องระดับ ๕ เครื่อง - กล้องวัดมุม ๔ เครื่อง ๒ เครื่อง เข็มทิศ ๒ ชุด ไม้สต๊าฟ ๒๑ อัน เครื่องปรับอากาศ ๓ เครื่อง โทรศัพท์ เป้าสะท้อนแสงพร้อมหลักขาว-แดง ๑ ชุด รถยนต์บรรทุกน้ำหนัก1 ตัน ๑ คัน เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง ๑๐ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๑๑ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ ๑๒ เครื่องวัดพิกัด ๑๓ เครื่องบันทึกและประมวลผล ๑๔ เครื่องพิมพ์ชนิดสีแบบ ink jet ๑๕ เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google