งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ธันวาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 1. ให้เพิ่มคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

4 สรุปสาระสำคัญ รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 2 - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็นรวม 2 ยี่ห้อ 5 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอากาศ รวม 23 ยี่ห้อ 106 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) รวม 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก ประเภทเครื่องรับโทรทัศน์รวม 5 ยี่ห้อ 28 รุ่น

5 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก ประเภท จอคอมพิวเตอร์ รวม 1 ยี่ห้อ 2 รุ่น - อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ รวม10 ยี่ห้อ 419 รุ่น - ฉนวนใยแก้ว รวม 6 ยี่ห้อ 88 รุ่น - เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวม 11 ยี่ห้อ 112 รุ่น - กระจก รวม 9 ยี่ห้อ 181 รุ่น - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง รวม 2 ยี่ห้อ 13 รุ่น

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google