งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. เล่ม 131 ตอนที่ 9ก วันที่ 16 มกราคม 2557
- หน้า 6 บรรทัดที่ 2 คำว่า “ผลเคมีแห้ง” ให้แก้เป็น “ผงเคมีแห้ง” - หน้า 7 บรรทัดที่ 18 คำว่า “การค้าหา” ให้แก้เป็น “การค้นหา”

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แจ้งเพื่อทราบ แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 3 3

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google