งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ท่าเรือกรุงเทพ เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า 657 บาท/ชั่วโมง เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป 1,420 บาท/ชั่วโมง ท่าเรือแหลมฉบัง ,947 บาท/ชั่วโมง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามข้อ 2 กรณีเศษของชั่วโมงไม่ถึง 30 นาที คิด 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิด 1 ชั่วโมง การท่าเรือจะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม ของทุกปี

3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google