งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 พฤษภาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ 1. เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามประกาศนี้ ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1

3 สรุปสาระสำคัญ รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 2 - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตู้เย็น จำนวน 843 รายการ 20 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2030 รายการ 77 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลาก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เบอร์ 5 จำนวน 264 รายการ 26 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากหลอดผอม เบอร์ 5 จำนวน 73 รายการ 16 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากบัลลาสต์ เบอร์ 5 นิรภัย บัลลาสต์ จำนวน 11 รายการ 5 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 จำนวน 39 รายการ 9 ยี่ห้อ

4 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 จำนวน 333 รายการ 56 ยี่ห้อ
- ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 จำนวน รายการ 56 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากพัดลม (ส่ายรอบตัว) เบอร์ 5 จำนวน 8 รายการ 5 ยี่ห้อ - รายงานการมอบฉลากหม้อหุงข้าวเบอร์ 5 จำนวน 17 รายการ 6 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากโคมไฟเบอร์ 5 จำนวน 15 รายการ 6 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 จำนวน 19 รายการ 7 ยี่ห้อ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ 8 ยี่ห้อ

5 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน รายการ 11 ยี่ห้อ จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 48 รายการ 6 ยี่ห้อ - เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจำนวน 157รายการ 17 ยี่ห้อ - อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ จำนวน 417 รายการ 7 ยี่ห้อ - กระจก จำนวน 67 รายการ 12 ยี่ห้อ - ฉนวนใยแก้ว จำนวน 55 รายการ 5 ยี่ห้อ - เครื่องทำความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวน 377 รายการ 4 ยี่ห้อ

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google