งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครื่องวัดระดับ ความสูงคลื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครื่องวัดระดับ ความสูงคลื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครื่องวัดระดับ ความสูงคลื่น

2 ที่มา ความเป็นมา เนื่องจากคลื่นพายุซัดชายฝั่งนอกจากจะส่งผลต่อระบบนิเวศของพื้นที่แล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนรอบชายฝั่ง ภัยธรรมชาติ

3 ที่มา ข่าว จ.ระนอง ที่ประสบปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยนทิศเซาะกินชายฝั่ง เพียง 3 เดือนกินพื้นที่ลึกกว่า 100 เมตร

4 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง
Sensor วัดระดับสูงสุด-ต่ำสุด Transmit- Reciever Data หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)

5 ส่วนประกอบเสริม Wind vane and Anemometer Battery System

6 หลักการทำงาน Sensor -วัดความสูงคลื่น Lowest Highest Compare(H-L) h
Transmit Data Locker

7 หลักการทำงาน -การรับ-ส่งข้อมูล ส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ ส่งไปยังสำนักงาน
ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์

8 ทิศทางดำเนินการในอนาคต
ทำไมต้องติดตั้งหลายจุด จุดเดียว รู้พียงความสูงและคาบ หลายจุด รู้ทิศทางคลื่นและความยาว คลื่น

9 Next

10 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจริยะ
โครงการ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจริยะ

11 ลักษณะหมู่บ้านในหุบเขา ที่ถูกดินถล่ม
( อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ) พัทลุง-ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากที่ อ.ควนขนุน

12 ลำปาง-น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ต.ไหล่หิน
เชียงใหม่-น้ำป่าไหลหลากที่ อ.ฝาง เด็กเสียชีวิต 2 ราย ลำปาง-น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ต.ไหล่หิน

13 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนในปัจจุบัน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง เครื่องวัดฝนแบบชั่งน้ำหนัก

14 คุณสมบัติของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ
สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ (ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์จ่ายไฟ) - สามารถส่งข้อความเตือนภัยผ่านคลื่นวิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ - สามารถส่งข้อความรายงานปริมาณน้ำฝนเมื่อปริมาณน้ำฝนเป็นระยะได้

15

16 Next

17 โครงการ เครื่องป้องกันเด็กหาย   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดระบัง

18 Bluetooth ตัวลูก ประกอบด้วย ชุด Bluetooth ชุด Microcontroller Bluetooth ตัวแม่

19 แผนภาพกระบวนการทำงานโดยสังเขป (Process Flow Diagram)

20 ประโยชน์การนำไปใช้ - ป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็ก เด็กที่มีภาวะผิดปกติทางสมอง ผู้ที่เป็นโรคโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease หรือ AD) และ คนชรา เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ - ได้อุปกรณ์ตรวจจับให้มีคุณประโยชน์ทางสังคมมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครื่องวัดระดับ ความสูงคลื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google